Toftegaardsvej 28 - 9620 Aalestrup 562 klik

Aktionen er aflyst

Misligholdelsesauktion.

Der har været afholdt tvangsauktion den 03.04.2018 samt ny auktion den 08.05.2018.

Højeste bud på ny auktion kr. 10.000.

Da auktionskøber ikke har opfyldt auktionsvilkårene, har rekvirenten været nødsaget til at indgive begæring om misligholdelsesauktion.

Ejendommen Toftegaardsvej 28, 9620 Aalestrup er en erhvervsgrund anvendt som såkaldt recycling-plads med modtagelse og deponi af erhvervsaffald, herunder bl.a. beton, træ, asfalt, tegl og i særdeleshed jord, herunder også lettere forurenet jord.

Ejendommen har ifølge ejendommens tingbogsattest et samlet areal på 19.376 m², hvoraf vej udgør 0 m².

Ejendommen består af matr. nr. 2 hø, Aalestrup by, Aalestrup og 2 ig, Aalestrup by, Aalestrup.

Ejendommen har ikke nogen vandforsyning og intet afløb.

Ifølge BBR meddelelsen er der to aktuelle byggesager på ejendommen. Køber opfordres til selv at afklare status med Vesthimmerlands Kommune, herunder hvordan der kan opnås ibrugtagningstilladelse.

Det præciseres, at ovenstående oplysninger er baseret på offentlige tilgængelige oplysninger, herunder bl.a. tingbogsattest og BBR meddelelse, hvorfor rekvirenten ikke indestår for rigtigheden heraf.

Tilstødende matrikel, 35, Aalestrup by, Aalestrup, Bakkegaardsvej 9, 9620 Aalestrup.

Ejendommen Toftegaardsvej 28, 9620 Aalestrup støder op til ejendommen Bakkegaardsvej 9, 9620 Aalestrup, og ejendommene har været anvendt som én fælles recycling-plads.

Erhvervsgrundene på Toftegaardsvej 28, 9620 Aalestrup og Bakkegaardsvej 9, 9620 Aalestrup, fremstår således som én stor erhvervsgrund.

Det fremhæves derfor udtrykkeligt, at tvangsauktionen alene omfatter ejendommen Toftegaardsvej 28, 9620 Aalestrup og ikke Bakkegaardsvej 9, 9620 Aalestrup.

For yderligere oplysninger omkring ejendommen henvises til bilag, som er vedlagt salgsopstillingen, herunder miljøgodkendelse og spildevandstilladelse m.v.

Rekvirenten indestår ikke for, at vilkårene i miljøgodkendelsen tidligere er overholdt, ligesom rekvirenten ikke indestår for, at der ikke kan være sket kontinuitetsbrud.

Læs mere

Vand

Kortet herunder viser, hvor der er risiko for oversvømmelse under et voldsomt skybrud. Dvs. at det viser områder, der er uden afløb, og som ligger lavere end det omkringliggende terræn.

0,1 - 0,9m
1 - 1,9m
2 - 2,9m
3 - 3,9m
4 - 4,9m
< 5m

Data fra Geodatastyrelsen, DHM, WMS-tjeneste. Læs mere her.

Kommuneinformation - Vesthimmerland

Kommunen

Tlf.: 99 66 70 00
Web: www.vesthimmerland.dk
Indbyggere: 37.479

Skattesatser

Kommuneskat (%): 27
Kirkeskat (%): 1,18
Grundskyldspromille: 22,82

Småbørn

Månedstakst Tal i parentes angiver betalingsmåneder pr. år.
Dagpleje: 2436 (11)
Vuggestue: 3009 (11) med kost-2436 (11) uden kost
Børnehave: 2261 (11) med kost-1688 (11) uden kost
Pasningsgaranti:

Skolebørn

Skolefritidsordninger: Skolefritidsordinger: Morgenpasning 575 kr. mdl. i 11 mdr. Eftermiddag: 1054 kr. mdl. Fuld tid: 1200 kr. mdl.
Tilbud efter skoletid:
For skolebørn er der mulighed for skolefritidsordninger til og med 3. klasse.herefter er der mulighed for daglige fritidsaktiviteter i SFO2 klub ved nogle skoler.
Antal kommunale skoler: 16
Antal private- og friskoler: 4
Gymnasier mv.:
Vesthimmerlands Gymnasium og HF

Offentlig transport

Togstationer:
Ingen

Demografi

Tal i parentes angiver gennemsnittet for hele landet
Børn (%): 22 (21)
Unge (%): 8 (9)
Ældre (%): 21 (18)
U. uddannelse (%): 32 (25)
M. videreg. uddannelse (%): 20 (33)

Anden offentlig service

Sygehuse:
Farsø Sygehus

Data er leveret af Bureau 2000. Oplysninger om børnpasning bygger på de seneste oplysninger, kommunen har givet til Bureau 2000.Oplysninger om ændringer i disse forhold vil normalt blive indarbejdet i oversigten senest 14 dage efter, at oplysningerne er modtaget fra kommunen. Eventuelle henvendelser til Bureau 2000: Tlf. 44 66 22 64, fax 44 66 22 75, e-mail: info@bureau2000.dk. Data er senest opdateret Januar 2015.

AUKTIONEN ER AFLYST
Modtag nyheder om ejendommen

Om ejendommen

Boligtype Erhverv
Boligareal 0 m²
Grundareal
Heraf vej
19.376 m²
0 m²
Erhvervsareal 0 m²
Matrikel / Lejl. nr. Matrikel: 2hø, 2ig, Aalestrup by, Aalestrup
Ejendomsværdi 775.000 DKK
Grundværdi 775.000 DKK

Lån fra 5% - uden om banken

Står din bank i vejen for købet af din drømmebolig, så kontakt UdenomBanken.


Beregn og lån Sponsoreret indhold

Auktion

Ugedag Tirsdag
Dato 23. okt 2018
Tidspunkt 09:20
Retskreds Aalborg
Auktionssted
Retten i Aalborg
Auktionslokale
Retssal 2
Badehusvej 17
9000 Aalborg
T: 99688400
E: tvang.alb@domstol.dk
W: Retten i Aalborg
08.30-15.00
AS-Nr 16-56/2018
Auktionsnr. 2
Annonceret i Statstidende 26. sep 2018
Størstebeløb 57.317 DKK

Advokat

Anette Langballe Haahr Pedersen
Advokat Anette Langballe Haahr Pedersen
CO DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab
Adresse Hack Kampmanns Plads 2
8000 Århus C
Telefon 33340849
Journalnr. 315149-1t

Information om fremvisning

Der sker fremvisning af ejendommen den 18. oktober 2018 kl. 11.00. Tilmelding skal ske til e-mail: hanne.fabricius@dlapiper.com eller telefonisk henvendelse på 33 34 01 65 senest den 16.10.2018 kl. 12.00.

Auktionsdokumenterne kan efterses hos rekvirenten eller Retten i Aalborg med henvisning til As nr. 16-56/2018

Til potentielle købere

kr.
kr.
kr.
Modtag nyheder vedr. auktionen