Nykøbingvej 266 - 4800 Nykøbing F. 1201 klik

Tilrettet salgsopstilling annonceret 17.09.18, kl. 14.56.

Ejendom tidligere husende Falster Efterskole.

Tinglyst areal 29.483 m², heraf vej 0 m².

Ejendommen er en institutionsejendom (kostskole) med blandet bolig og erhverv. Ejendommens grundareal andrager 29.483 m³. Det samlede boligareal/erhvervsareal udgør 3.221 m³.

Skolens arealer (Nykøbingvej 264 og 266) består dels af matr. 16 d Nr. Ørslev by, Nr. Ørslev på 18.056 m² på nordsiden af landevejen med skolens bygninger og dels af matr. 37a Nr. Ørslev by, Nr. Ørslev på 11.427 m² på sydsiden af landevejen. Et areal der fortrinsvis er udlagt til boldbaner og areal for friluftsliv.

Bygningerne indeholder relevante lokaler for en fuld funktionsdygtig efterskole til ca. 62 elever med tilhørende undervisningslokaler, værksteder, kostskolelokaler, storkøkken, fællesopholdsrum, kontorer, lærerværelse, garager og 31 elevværelser (dobbelt) med opholdsrum/gangkøkkener og toilet og baderum.

Endvidere indeholder hovedbygningen en forstanderbolig på 215 m² (Nykøbingvej 266, st., matr.nr. 16 d, bygning 1).

På hovedejendommens matrikel er tillige placeret et fritliggende dobbelthus (Nykøbingvej 264, bygning 5), som har været brugt til 2 tjenesteboliger for lærere.

Disse boliger er ifølge BBR på henholdsvis 133 m² (stueetagen) og 89 m² (1. sal), hvortil kommer et udhus/en garage (bygning 6) og carport (bygning 7) på i alt 83 m².

Ejendommen kan uden istandsættelse eller ibrugtagningsudgifter anvendes til efterskole eller som opholdssted for elever i den skolepligtige alder.

I ejendommens bygningsoversigt er registreret følgende:

2007: Nyt tag af ståltegl på hovedbygningen.

2008: Ombygning og totalrenovering af træ/metalværksted, herunder nyt inventar/udsugningsanlæg.

2008: Ny belægning på tag mellem gymnastiksal og hovedbygning.

2010 - 2017: Nye vinduer i en del af hovedbygningen, nyt værelsesinventar.

Skolen og lærerboligerne er omfattet af en leveringsaftale med fjernvarme fra en lokal halmvarmeleverandør.

Med skolens kapacitet begrænset udnyttet var det samlede forbrug i perioden 01.01.2017 til 24.11.2017 for skolens bygninger inkl. forstanderlejligheden på i alt 229 mWh.

Nuværende pris pr. mWh andrager kr. 700 med tillæg af moms.

Vandforsyningen sker fra SystofteNørre Ørslev Vandværk.

I kalenderåret 2017 var det samlede forbrug for skolen inkl. forstanderlejligheden på 482 m³.

Elforsyningen hører under SEASNVEs forsyningsområde,og for skolens bygninger og Forstanderlejligheden har der i kalenderåret 2017 været et forbrug på ca. 41.733 kWh.

Auktionskøber bør være opmærksom på, at der på ejendommen er tinglyst en servitut, hvorefter den nye ejer ikke helt eller delvist må lade stedbetegnelsen Nørre Ørslev indgå i fremtidige navne eller evt. binavne.

Der medfølger det inventar og de hårde hvidevarer, der befinder sig i ejendommen på besigtigelsestidspunktet, uden dette er nærmere registreret.

Der vedhæftes kopi af servitutter tinglyst på ejendommen, idet bemærkes, at 2 servitutter, lyst hhv. 1899 og 1904, ikke findes i akten.

Det præciseres, at ovennævnte oplysninger delvis er baseret på udskrift af BBR-registret, hvorfor der således ikke kan indestås for oplysningernes rigtighed. Registrering af BBR skal beskrive de faktiske forhold. Udskriften er således ikke bevis for, at gældende love og bestemmelser er overholdt.

Læs mere

Vand

Kortet herunder viser, hvor der er risiko for oversvømmelse under et voldsomt skybrud. Dvs. at det viser områder, der er uden afløb, og som ligger lavere end det omkringliggende terræn.

0,1 - 0,9m
1 - 1,9m
2 - 2,9m
3 - 3,9m
4 - 4,9m
< 5m

Data fra Geodatastyrelsen, DHM, WMS-tjeneste. Læs mere her.

Kommuneinformation - Guldborgsund

Kommunen

Tlf.: 54 73 10 00
Web: www.guldborgsund.dk
Indbyggere: 61.007

Skattesatser

Kommuneskat (%): 25,8
Kirkeskat (%): 1,16
Grundskyldspromille: 32

Småbørn

Månedstakst Tal i parentes angiver betalingsmåneder pr. år.
Dagpleje: 2531 (12)
Vuggestue: 3348 (12) med kost-2906 (12) uden kost
Børnehave: 1923 (12) med kost-1481 (12) uden kost
Pasningsgaranti:
Efter barsel er der dagpleje og vuggestue, men man kan ikke være sikker på at få den pladstype man ønsker

Skolebørn

Skolefritidsordninger: Skolefritidsordninger: 1394 kr. mdl. for en fuldtidsplads. Kun morgen: 550 kr. mdl. SFO-klub 1010 kr. mdl.
Tilbud efter skoletid:
Børn i 0-10. klasse kan vælge mellem fuldtids-SFO. morgen-SFO eller klubtilbud
Antal kommunale skoler: 19
Antal private- og friskoler: 9
Gymnasier mv.:
Nykøbing Katedralskole

Offentlig transport

Togstationer:
Nykøbing F., Eskilstrup, Nr. Alslev Station (regionaltog), privatbane Nykøbing F.-Nakskov med station i bl.a. Sakskøbing

Demografi

Tal i parentes angiver gennemsnittet for hele landet
Børn (%): 18 (21)
Unge (%): 7 (9)
Ældre (%): 24 (18)
U. uddannelse (%): 28 (25)
M. videreg. uddannelse (%): 23 (33)

Anden offentlig service

Sygehuse:
Centralsygehuset i Nykøbing Falster

Data er leveret af Bureau 2000. Oplysninger om børnpasning bygger på de seneste oplysninger, kommunen har givet til Bureau 2000.Oplysninger om ændringer i disse forhold vil normalt blive indarbejdet i oversigten senest 14 dage efter, at oplysningerne er modtaget fra kommunen. Eventuelle henvendelser til Bureau 2000: Tlf. 44 66 22 64, fax 44 66 22 75, e-mail: info@bureau2000.dk. Data er senest opdateret Januar 2015.

Hent salgsopstillingen Modtag nyheder om ejendommen

Om ejendommen

Boligtype Erhverv
Boligareal 1.262 m²
Grundareal
Heraf vej
29.483 m²
0 m²
Erhvervsareal 1.867 m²
Matrikel / Lejl. nr. Matrikel: 16d, 37a, Nr. Ørslev By, Nr. Ørslev
Ejendomsværdi 8.150.000 DKK
Grundværdi 504.900 DKK
Hent salgsopstillingen 137 downloads

Lån fra 5% - uden om banken

Står din bank i vejen for købet af din drømmebolig, så kontakt UdenomBanken.


Beregn og lån Sponsoreret indhold

Auktion

Ugedag Onsdag
Dato 17. okt 2018
Tidspunkt 09:00
Retskreds Nykøbing Falster
Auktionssted
Retten i Nykøbing Falster, Retssal J
Auktionslokale
Retssal J
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F.
T: 99 68 44 00
E: foged.nyk@domstol.dk
W: Retten i Nykøbing Falster
08.30-15.00
AS-Nr 4-747/2018
Auktionsnr. 1
Annonceret i Statstidende 15. sep 2018
Størstebeløb 645.070 DKK

Advokat

Advokat Jens Brusgaard
CO Trolle Advokatfirma
Adresse Vesterballevej 25
7000 Fredericia
Telefon 75922800
Journalnr. 05b-152419-JBE

Information om fremvisning

Kontakt rekvirenten.

Auktionsdokumenterne kan efterses hos rekvirenten eller Retten i Nykøbing Falster, Retssal J med henvisning til As nr. 4-747/2018

Til potentielle købere

kr.
kr.
kr.
Modtag nyheder vedr. auktionen