La Cours Vej 1 - 7430 Ikast 686 klik

Omberammet

Auktionen er omberammet til fredag, d. 12.10.2018

Tinglyst areal 15.000 m², heraf vej 0 m².

Større fabriks- og lagerejendom med tilhørende kontor- og velfærdsafsnit beliggende i Ikast.

Ejendommen er opført i 2001 med ydervægge i etagehøje betonelementer.

Ejendommen er beliggende i byzone.

Ejendommen består af 2 bygninger og udenomsarealerne med parkeringsplader belagt med asfalt.

I henhold til oplysninger fra BBR er bygning 1 opført i 2001. Det bebyggede og samlede bygningsareal er på 5.121 m², hvoraf 4.347 m² er i grundplan. Bygning 1 er opført i betonelementer med tagpap med taghældning og indrettet med indgangsparti med adgang til reception og kontormiljø i 2 etager samt stort mødelokale og showroom i stueniveau. Endvidere kantine, bade-/omklædningsfaciliteter og printerrum.

Bygningen opvarmes i henhold til BBR af naturgas.

I henhold til oplysninger fra BBR er bygning 2 en stor rå uopvarmet lagerhal opført i 2001 med metalplader som ydrevægge og bølgeblik som tagdækning. Bygningen er forsynet med stor port og traverskran. Det bebyggede og samlede bygningsareal er på 505 m².

Ejendommen er indrettet med 2 lejemål. Den forrest del er udlejet til kontor, mens det bagerste del er udlejet til lager.

Der er en samlet lejeindtægt for de udlejede lejemål på kr. 1.649.840 p.a. inkl. moms, drift- og varme aconto.

Ejendommen er områdeklassificeret som ikke forurenet. Der henvises i den forbindelse til udskrift fra Danmarks Miljøportal vedlagt til nærværende salgsopstilling.

Det bemærkes, at der på ejendommen er tinglyst en række servitutter.

Der henvises i forbindelse med kloak, afløbs- og vandforhold for ejendommen til den vedlagte Ejendomsdatarapport.

Besigtigelse af ejendommen er sket den 15.08.2018 uden sagkyndig. Denne beskrivelse af ejendommen er alene af orienterende karakter, og kan ikke anses for udtømmende. Interesserede købere anbefales at søge sagkyndig bistand hos egen advokat, ejendomsmægler og/eller revisor.

Ansvarsbegrænsning:

Ejendommen sælges som den er og forefindes og uden ansvar for rekvirenten og fogedretten. Rekvirenten har ikke nærmere kendskab til denne og rekvirenten må derfor i forbindelse med tvangsauktionen fraskrive sig ethvert ansvar for faktiske, juridiske såvel som fysiske fejl og mangler ved ejendommen.

Køber kan således ikke gøre nogen form for mangelsbeføjelser gældende, eksempelvis ved ophævelse af tvangsauktionskøbet, forholdsmæssigt afslag, godtgørelse og/eller erstatning.

Læs mere

Vand

Kortet herunder viser, hvor der er risiko for oversvømmelse under et voldsomt skybrud. Dvs. at det viser områder, der er uden afløb, og som ligger lavere end det omkringliggende terræn.

0,1 - 0,9m
1 - 1,9m
2 - 2,9m
3 - 3,9m
4 - 4,9m
< 5m

Data fra Geodatastyrelsen, DHM, WMS-tjeneste. Læs mere her.

Kommuneinformation - Ikast-Brande

Kommunen

Tlf.: 99 60 40 00
Web: www.ikast-brande.dk
Indbyggere: 40.602

Skattesatser

Kommuneskat (%): 25,1
Kirkeskat (%): 1
Grundskyldspromille: 20,35

Småbørn

Månedstakst Tal i parentes angiver betalingsmåneder pr. år.
Dagpleje: 2487 (11)
Vuggestue: 2900 (11) med kost
Børnehave: 2282 (11) med kost-1747 mb uden kost
Pasningsgaranti:
Efter barsel er der dagpleje og vuggestue. Man kan dog ikke være sikker på vuggestueplads, hvis det er det, man foretrækker.Der er pasningsgaranti i Ikast-Brande kommune.

Skolebørn

Skolefritidsordninger: Skolefritidsordninger: 0.-3. klasse: 1200 kr. mdl. for fuld tid. Kun morgen: 400 kr. mdl. 4.-6. klasse: 950 kr. mdl. Ferier: 500 kr. pr. uge.
Tilbud efter skoletid:
For skolebørn er der mulighed for pasning fra 0 - 6. kl.
Antal kommunale skoler: 13
Antal private- og friskoler: 4
Gymnasier mv.:
Ikast Gymnasium og HF-Kursus

Offentlig transport

Togstationer:
Brande, Ikast og Bording Station (IC, regionaltog)

Demografi

Tal i parentes angiver gennemsnittet for hele landet
Børn (%): 23 (21)
Unge (%): 7 (9)
Ældre (%): 18 (18)
U. uddannelse (%): 31 (25)
M. videreg. uddannelse (%): 21 (33)

Anden offentlig service

Sygehuse:
Ingen offentlige sygehuse

Data er leveret af Bureau 2000. Oplysninger om børnpasning bygger på de seneste oplysninger, kommunen har givet til Bureau 2000.Oplysninger om ændringer i disse forhold vil normalt blive indarbejdet i oversigten senest 14 dage efter, at oplysningerne er modtaget fra kommunen. Eventuelle henvendelser til Bureau 2000: Tlf. 44 66 22 64, fax 44 66 22 75, e-mail: info@bureau2000.dk. Data er senest opdateret Januar 2015.

Hent salgsopstillingen Modtag nyheder om ejendommen

Om ejendommen

Boligtype Erhverv
Boligareal 0 m²
Grundareal
Heraf vej
15.000 m²
0 m²
Erhvervsareal 5.626 m²
Matrikel / Lejl. nr. Matrikel: 5n, Vådde by, Ikast
Ejendomsværdi 15.000.000 DKK
Grundværdi 1.960.800 DKK
Hent salgsopstillingen 181 downloads

Lån fra 5% - uden om banken

Står din bank i vejen for købet af din drømmebolig, så kontakt UdenomBanken.


Beregn og lån Sponsoreret indhold

Auktion

Ugedag Fredag
Dato 21. sep 2018
Tidspunkt 10:00
Retskreds Herning
Auktionssted
Retten i Herning
Haraldsgade 28
7400 Herning
T: 99 68 60 00
E: foged.her@domstol.dk
W: Retten i Herning
08.30-15.00
AS-Nr 215/2018
Auktionsnr. 1
Annonceret i Statstidende 11. sep 2018
Størstebeløb 0 DKK

Advokat

Advokat Christian Holm Henriksen
CO Kromann Reumert
Adresse Rådhuspladsen 3
8000 Århus C
Telefon 70121211
Journalnr. 5006608

Information om fremvisning

Der vil - med forudgående aftale - ske fremvisning af ejendommen torsdag den 13.09.2018 kl. 13.00 - 14.00. Tilmelding skal ske til sekretær Marie Bendix på max@kromannreumert.com.

Auktionsdokumenterne kan efterses hos rekvirenten eller Retten i Herning med henvisning til As nr. 215/2018

Til potentielle købere

kr.
kr.
kr.
Modtag nyheder vedr. auktionen