Randersvej 28 - 6700 Esbjerg 687 klik

Tilrettet salgsopstilling uploaded d. 01.10.2018 kl. 14.15

Tinglyst areal 6.000 m², heraf vej 0 m².

Ifølge BBR-ejermeddelelsen er bygningerne på ejendommen fritliggende beboelses- og forretningsejendom bestående af seks bygninger opført i årene 1967 - 2004.

Der henvises til ejendommens BBR-meddelelse og det tilhørende kort.

Ejendommen består af flere sammenbyggede bygninger opført i røde mursten og bygget i en U-form med et grønt areal og mindre overdækket terrasse i midten. Den "åbne" side er pt. lukket af en mur med en lille åbning, så terrassen og det grønne område er helt tillukket.

Mange af kontorlokalerne har været anvendt til lager og reparation af mobiltelefoner og er særdeles velegnet til samme benyttelse.

Foran bygningen er udlagt et større areal i SF-sten til parkering.

Bag bygningen er udlagt et større areal i kørefast grus til eks. afsætning/opbevaring.

Bygning 1:

Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration, jf. BBR.

Bebygget areal ifølge BBR: 271 m², opført i 1970, med ydervægge af mursten (tegl, kalksten, cementsten), og tagdækningsmateriale som fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit).

Bygningen er et højloftet lager med adgang til bygning 2 og bygning 5.

Bygningen opvarmes med fjernvarme.

Bygning 2:

Bygning til værksted, jf. BBR.

Bebygget areal ifølge BBR: 389 m², opført i 1967, med ydervægge af mursten (tegl, kalksten, cementsten), og tagdækningsmateriale som fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit).

Bygningen har egen indgang fra parkeringspladsen foran bygningen, hvor man træder ind i receptionsdelen, som er opdelt med glaspartier.

Bygningen indeholder desuden flere rum i varierende størrelser og et lagerrum i midten af bygningen med mindre port.

Den bagerste del af ejendommen indeholder et stort aflangt rum med adgang til et større rum med 2 mindre kontorer og teknikrum.

Herfra er der adgang til et højloftet lager (bygning 1) med port ud mod Randersvej.

Bygningen opvarmes med fjernvarme.

Bygning 3:

Anden bygning til produktion, jf. BBR.

Bebygget areal ifølge BBR: 329 m², heraf boligdel på 96 m², opført i 1970, med ydervægge af mursten (tegl, kalksten, cementsten), og tagdækningsmateriale som fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit).

Bemærk, der synes at være uoverensstemmelse mellem de faktiske forhold og BBR-meddelelsen, idet boligenheden er beliggende i bygning 4, jf. BBR-meddelelsens bygningskort!

Bygningen synes at have været anvendt til midlertidig opbevaring og gennemgang mellem bygning 5 og bygning 2.

Bygningen opvarmes med fjernvarme.

Bygning 4:

Bygning til kontor, jf. BBR.

Bebygget areal ifølge BBR: 345 m², opført i 1984, med ydervægge af mursten (tegl, kalksten, cementsten), og built-up tag.

Bemærk, der synes at være uoverensstemmelse mellem de faktiske forhold og BBR-meddelelsen, idet boligenheden er beliggende i bygning 4, jf. BBR-meddelelsens bygningskort!

Bygningen ud mod vejen indeholder en særskilt bolig på 96 m² med køkken/ alrum, 2 værelser og badeværelse samt et kontorafsnit med egen indgang indeholdende et stort kontor, som tidligere har været en stue, køkken, 3 toiletter, hvoraf det ene har bad, mindre kontor samt bryggers.

Bygningen opvarmes med fjernvarme.

Bygning 5:

Bygning til kontor, jf. BBR.

Bebygget areal ifølge BBR: 603 m², opført i 1973, med ydervægge af mursten (tegl, kalksten, cementsten), og tagdækningsmateriale som fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit).

Bygningen er delvist indrettet til produktionsområde og/eller storrumskontor for ca. halvdelen af arealet. Den anden halvdel har været anvendt til lager.

Bygningen har ingen opvarmning.

Bygning 6:

Bygning til garage for et eller to køretøjer, jf. BBR.

Bebygget areal ifølge BBR: 41 m², opført i 2004, med ydervægge træbeklædning, og tagdækningsmateriale som metalplader, (bølgeblik, aluminium, o. lign.).

Bygningen har ingen opvarmning.

Lov om fortrydelsesret ved køb af fast ejendom gælder ikke på tvangsauktion, og en køber på tvangsauktion er således bundet af sit bud. Der er ikke udarbejdet tilstandsrapport vedrørende ejendommen, og køber må acceptere at overtage ejendommen, således som den er og forefindes.

Ejendommen sælges af et konkursbo, hvorfor tvangsauktionssalg sker uden risiko og ansvar for mangler af enhver art såvel retlige som faktiske, bortset fra vanhjemmel. I tilfælde af adkomstmangler kan auktionskøber ikke kræve erstatning eller forholdsmæssigt afslag men er alene berettiget til at hæve købet for de dele af ejendommen, der er behæftet med vanhjemmel. Auktionskøber kan ikke herudover gøre misligholdelsesbeføjelser gældende mod hverken skifteretten, fogedretten, konkursboet, kurator, eller disses repræsentanter vedrørende købet, herunder retten til at hæve, kræve erstatning eller forholdsmæssigt afslag. Der ydes ingen garanti for ejendommen og de oplysninger, der er angivet ovenfor og i de dokumenter, der ligger til grund herfor. Auktionskøber opfordres til at deltage i besigtigelse af ejendommen.

Auktionskøber selv skal drage omsorg for rettidig betaling af alle terminsydelser, ejendomsskatter m.m., der har rettidig betalingsdag efter auktionens afholdelse. Dette gælder uanset, om auktionskøber modtager opkrævningskort eller ej.

Læs mere

Vand

Kortet herunder viser, hvor der er risiko for oversvømmelse under et voldsomt skybrud. Dvs. at det viser områder, der er uden afløb, og som ligger lavere end det omkringliggende terræn.

0,1 - 0,9m
1 - 1,9m
2 - 2,9m
3 - 3,9m
4 - 4,9m
< 5m

Data fra Geodatastyrelsen, DHM, WMS-tjeneste. Læs mere her.

Kommuneinformation - Esbjerg

Kommunen

Tlf.: 76 16 16 16
Web: www.esbjergkommune.dk
Indbyggere: 115.095

Skattesatser

Kommuneskat (%): 25,4
Kirkeskat (%): 0,81
Grundskyldspromille: 25,29

Småbørn

Månedstakst Tal i parentes angiver betalingsmåneder pr. år.
Dagpleje: 2253 (12)
Vuggestue: 2638 (12) med kost
Børnehave: 1964 (12) med kost-1456 mb uden kost
Pasningsgaranti:
Børn fra 26 uger til førskolestart er garanteret pasning senest 3 måneder efter opskrivning. 0-2 årige børn tilbydes plads i dagpleje eller vuggestue. 3-årige - førskolestart tilbydes plads i børnehave

Skolebørn

Skolefritidsordninger: Skolefritidsordninger: Fuld tid incl. skolefridage: 2033 kr. mdl. i 11 mdr. Kun morgen: 677 kr. Kun eftermiddag: 1018 kr. Pasning på skolefridage: 338 kr. mdl. i 11 mdr.
Tilbud efter skoletid:
For skolebørn er der mulighed for skolefritidsordning /fritidshjem til og med 3. klasse. Herefter er der mulighed for daglige fritidsaktiviteter i fritidsklub. Fra 3. klasse kan der vælges mellem Skolefritidsordning og fritidsklub.
Antal kommunale skoler: 27
Antal private- og friskoler: 7
Gymnasier mv.:
Esbjerg Gymnasium og HF Kursus, Rybners Gymnasium, Ribe Katedralskole

Offentlig transport

Togstationer:
Esbjerg, Bramming, Gørding, Station, Tjæreborg (IC, regional), Esbjerg Nord (regional)

Demografi

Tal i parentes angiver gennemsnittet for hele landet
Børn (%): 21 (21)
Unge (%): 10 (9)
Ældre (%): 18 (18)
U. uddannelse (%): 27 (25)
M. videreg. uddannelse (%): 28 (33)

Anden offentlig service

Sygehuse:
Centralsygehuset i Esbjerg, Fra amtssygehuset: Voksen-og børnepsykiatriske afdelinger/ambulatorier, Ribe Sygehus

Data er leveret af Bureau 2000. Oplysninger om børnpasning bygger på de seneste oplysninger, kommunen har givet til Bureau 2000.Oplysninger om ændringer i disse forhold vil normalt blive indarbejdet i oversigten senest 14 dage efter, at oplysningerne er modtaget fra kommunen. Eventuelle henvendelser til Bureau 2000: Tlf. 44 66 22 64, fax 44 66 22 75, e-mail: info@bureau2000.dk. Data er senest opdateret Januar 2015.

Hent salgsopstillingen Modtag nyheder om ejendommen

Om ejendommen

Boligtype Udlejn. og blandet ejd.
Boligareal 96 m²
Grundareal
Heraf vej
6.000 m²
0 m²
Erhvervsareal 1.937 m²
Matrikel / Lejl. nr. Matrikel: 7ea, Måde, Esbjerg Jorder
Ejendomsværdi 4.900.000 DKK
Grundværdi 616.000 DKK
Hent salgsopstillingen 124 downloads

Lån fra 5% - uden om banken

Står din bank i vejen for købet af din drømmebolig, så kontakt UdenomBanken.


Beregn og lån Sponsoreret indhold

Auktion

Ugedag Onsdag
Dato 24. okt 2018
Tidspunkt 09:30
Retskreds Esbjerg
Auktionssted
Retten i Esbjerg
Dokken 1
6700 Esbjerg
T: 79 13 66 77
E: foged.esb@domstol.dk
W: Retten i Esbjerg
08:30-15.00
AS-Nr 253/2018
Auktionsnr. 1
Annonceret i Statstidende 03. okt 2018
Størstebeløb 317.447 DKK

Advokat

Advokat William Feely
Adresse Strandkrogen 12
2670 Greve
Telefon 50502283
Journalnr. 1801032

Information om fremvisning

Kontakt rekvirenten

Auktionsdokumenterne kan efterses hos rekvirenten eller Retten i Esbjerg med henvisning til As nr. 253/2018

Til potentielle købere

kr.
kr.
kr.
Modtag nyheder vedr. auktionen

Ejendommens historik

Salgshistorik

Dato Pris
04-03-98 3.480.000 DKK
02-10-01 3.360.000 DKK
21-12-07 6.030.000 DKK

Udbudshistorik

Ingen registrerede udbud siden 2007