Farøvej 31 - 9800 Hjørring 241 klik

Højeste bud på 1. auktion var 3.600.000 kr.

Stor erhvervsejendom beliggende i industrikvarter i Hjørring.

Ejendommen har et tinglyst areal på 32.912 m², heraf vej 0 m².

Der er registreret 3 bygninger på ejendommen, som er opført i 1979/1980. Ejendommen er udlagt til erhverv, og der er et registreret bebygget areal på i alt 6.235 m².

Der er på ejendommen tinglyst en lejekontrakt som servitutstiftende. Lejemålet er dog fraflyttet, og lejer har oplyst, at lejemålet er opsagt, hvorfor ejendommen på nuværende tidspunkt står tom. Rekvirenten har anmodet lejer om at aflyse lejekontrakten snarest muligt i henhold til lejekontraktens vilkår.

Rekvirenten har med hjemmel i retsplejelovens § 520, stk. 2, anmodet om at overtage administrationen af ejendommen. Fogedretten overlod administrationen til rekvirenten den 19.03.2018, og der bliver fremlagt et regnskab for denne administration. Beløbet til administration medtages i størstebeløbet. Administrationen er tillige tinglyst på ejendommen.

Ejendommens vandforsyning sker fra et alment vandforsyningsanlæg.

Der er ifølge BBR registreret 2 stk. olietanke på ejendommen. Begge er i drift, og er placeret over terræn.

Herudover er der ifølge ejendomsdatarapporten registreret en beskyttet naturtype i form af en sø/vandhul på ejendommen. Dette er omkranset af træer og buske.

Bygning 1: (Indeholder affald)

Bygningen er en stor lagerhal. Bygningen er opført i 1979 og bygningens areal udgør ifølge BBR-meddelsen 2.656 m². Der er registreret en ombygning i 2004.

Bygningen er opført i betonelementer med built-up-tag. Ifølge BBR er der registreret køkken, 2 toiletter og 2 bade. Ved besigtigelsen kunne disse dog ikke konstateres. Porten til hallen er ikke funktionsdygtig.

Bygningen opvarmes ved elovne/elpaneler. Ejendommen er beliggende i et område med forsyningsforbud mod el.

Bygning 2 (Kontorbygning):

Bygningen er indrettet og registreret som en kontorbygning. Bygningen er opført i 1980, og bygningens areal udgør ifølge BBR-meddelelsen 624 m², herudover er der registreret en kælder på 93 m². Bygningen er i mursten og taget built-up.

Bygningen indeholder 5 separate rum til erhvervsbrug, 4 toiletter og separat køkken med afløb og kogeinstallation. I forbindelse med to af bygningens toiletter er der et omklædningsrum.

Bygningen opvarmes med fjernvarme ifølge BBR.

Bygning 3 (Lagerhal):

Bygningen er opført i år 1980, og der er foretaget en tilbygning i 2004. Bygningens areal udgør ifølge BBR-meddelelsen 2.955 m². Bygningen er i mursten og taget er tagpap.

Bygningen opvarmes med fjernvarme ifølge BBR.

Bygning 2 og 3 fremstår i pæn stand.

Affald deponering:

Der er på ejendommen flere oplag af affald, som er omfattet af Miljøbeskyttelsesloven.

Rekvirenten er i dialog med Hjørring Kommune med henblik på kommunens håndhævelse af oprindelige affaldsproducenters ansvar for at fjerne disse oplag og få affaldet deponeret/håndteret på et miljøgodkendt deponeringsanlæg.

Vi henviser i øvrigt til fremsendte miljøgodkendelser samt mødereferat fra Hjørring kommune, som er vedlagt salgsopstillingen som bilag.

Det præciseres, at ovennævnte oplysninger delvis er baseret på udskrift af BBR-registret, hvorfor der således ikke kan indestås for oplysningernes rigtighed. Registrering af BBR skal beskrive de faktiske forhold. Udskriften er således ikke bevis for, at gældende love og bestemmelser er overholdt.

Læs mere
Solens placering

Vand

Kortet herunder viser, hvor der er risiko for oversvømmelse under et voldsomt skybrud. Dvs. at det viser områder, der er uden afløb, og som ligger lavere end det omkringliggende terræn.

0,1 - 0,9m
1 - 1,9m
2 - 2,9m
3 - 3,9m
4 - 4,9m
< 5m

Data fra Geodatastyrelsen, DHM, WMS-tjeneste. Læs mere her.

Kommuneinformation - Hjørring

Kommunen

Tlf.: 72 33 33 33
Web: www.hjoerring.dk
Indbyggere: 65.405

Skattesatser

Kommuneskat (%): 25,6
Kirkeskat (%): 1,19
Grundskyldspromille: 33,36

Småbørn

Månedstakst Tal i parentes angiver betalingsmåneder pr. år.
Dagpleje: 2572 (11)
Vuggestue: 3090 (11) med kost-2653 (11) uden kost
Børnehave: 2034 (11) med kost-1588 (11) uden kost
Pasningsgaranti:
Dog ikke til en bestemt institution eller institutionstype. Søskende garanteres plads i samme børnehave, som større søskende er indskrevet i.

Skolebørn

Skolefritidsordninger: Ikke egentlige SFO, men mulighed for pasning i fritidsordninger til 566 kr. i 11 mdr. for morgepasning plus pasning kl. 15:30-16:30
Tilbud efter skoletid:
For skolebørn 0 til og med 3. klasse bliver der mulighed for et tilbud i de nye fritidsordninger, der vil være et modul, der dækker morgen, sen eftermiddag og ferier
Antal kommunale skoler: 10
Antal private- og friskoler: 7
Gymnasier mv.:
Hjørring Gymnasium og HF-Kursus

Offentlig transport

Togstationer:
Højrring Station (IC), privatbane til Hirtshals. Vrå, Sindal og Tolne Station (regional)

Demografi

Tal i parentes angiver gennemsnittet for hele landet
Børn (%): 21 (21)
Unge (%): 8 (9)
Ældre (%): 21 (18)
U. uddannelse (%): 27 (25)
M. videreg. uddannelse (%): 25 (33)

Anden offentlig service

Sygehuse:
Hjørring Sygehus

Data er leveret af Bureau 2000. Oplysninger om børnpasning bygger på de seneste oplysninger, kommunen har givet til Bureau 2000.Oplysninger om ændringer i disse forhold vil normalt blive indarbejdet i oversigten senest 14 dage efter, at oplysningerne er modtaget fra kommunen. Eventuelle henvendelser til Bureau 2000: Tlf. 44 66 22 64, fax 44 66 22 75, e-mail: info@bureau2000.dk. Data er senest opdateret Januar 2015.

Hent salgsopstillingen Modtag nyheder om ejendommen

Om ejendommen

Boligtype Erhverv
Boligareal 0 m²
Grundareal
Heraf vej
32.912 m²
0 m²
Erhvervsareal 6.235 m²
Matrikel / Lejl. nr. Matrikel: 45ib, Hjørring Markjorder
Ejendomsværdi 12.000.000 DKK
Grundværdi 2.962.100 DKK
Hent salgsopstillingen 40 downloads

Lån fra 5% - uden om banken

Står din bank i vejen for købet af din drømmebolig, så kontakt UdenomBanken.


Beregn og lån Sponsoreret indhold

Auktion

Ugedag Onsdag
Dato 08. aug 2018
Tidspunkt 10:30
Retskreds Hjørring
Auktionssted
Retten i Hjørring, Retssal J
Sct. Knuds Park 8
9800 Hjørring
T: 99 68 56 00
E: foged.hjo@domstol.dk
W: Retten i Hjørring
08.30-15.00
AS-Nr 168/2018
Auktionsnr. 2
Annonceret i Statstidende 10. jul 2018
Størstebeløb 57.276 DKK

Advokat

Jørgen Hauschildt
Advokat Jørgen Hauschildt
CO Bech-Bruun Aarhus
Adresse Værkmestergade 2
8000 Århus C
Telefon 72270000
Journalnr. I967051-0104

Information om fremvisning

Fremvisning kan aftales direkte med Jan Brøndbjerg på tlf. 40 80 27 63 eller pr. mail japed@danskebank.dk.

Auktionsdokumenterne kan efterses hos rekvirenten eller Retten i Hjørring, Retssal J med henvisning til As nr. 168/2018

Til potentielle købere

kr.
kr.
kr.
Modtag nyheder vedr. auktionen