Søndergade 21 - 5953 Tranekær 839 klik

Højeste bud på 1. auktion var 500.000 kr.

En lejlighed i bygning 2 er udlejet.

Privat institutions- og serviceejendom Søndergade 21, 5953 Tranekær.

Tinglyst areal 12.573 m², heraf vej 70 m².

Ejendommen har oprindeligt tjent som og været indrettet som plejehjem. Denne anvendelse er nu ophørt.

Efterhånden som behovet for plejehjemspladser og faciliteter i den relation steg er der sket tilkøb og udvidelser af ejendomskomplekset, der i dag omfatter 5 separate bygningsafsnit, der bygningsmæssigt er sammenhængende.

På den anden side af vejen befinder der sig i tilslutning til en stor parkeringsplads en ældre lagerbygning, der støder op til en nyere halbygning.

Der henvises i det følgende til bygningsnumrene anført i BBR side 9.

Bygning 1 er ifølge BBR opført i 1969 med et bebygget areal på 492 m² og samlet boligareal på 984 m².

Ifølge BBR er der 29 værelser, 28 toiletter og 26 bade.

Har været anvendt som plejehjem og står pt. tom. Der er fællesfaciliteter på hver etage (skyllerum osv.)

Bygning 2 er ifølge BBR opført i 1910 i 3 etager med bebygget areal 295 m², og samlet boligareal 741 m². Der henvises til de nærmere specifikationer i BBR side 3 og 4. Alle lejligheder på nær en står pt. tomme. Der er fra flere af lejlighederne en fin udsigt.

1 lejlighed er udlejet. Lejekontrakt vil blive forsøgt fremskaffet.

Bygning 3 har ifølge BBR et bebygget areal på 240 m² svarende til boligareal 240 m². Tjener som mellembygning og forbindelse til øvrige bygninger og indeholder køkken.

Bygning 4 er ifølge BBR opført i 1976 med bebygget areal på 476 m² svarende til boligareal. Indeholder ifølge BBR 9 værelser, 5 toiletter og har bl.a. været anvendt som festsal/samlingsrum m.v.

Bygning 5 er ifølge BBR opført i 1925 og er indrettet med 4 boliger. Ifølge BBR udgør bebygget areal 156 m² med 452 m² boligareal. Nærmere specifikation af arealer henvises til BBR side 6 og 7. Bygningen står tom.

Bygninger 1 - 5 opvarmes med fjernvarme.

Bygning 6 er ifølge BBR opført i 1910 med bebygget areal 160 m². Anvendes som udhus/lagerejendom. Ingen varmeinstallation.

Bygning 7 er ifølge BBR opført i 1978 med et bebygget areal på 382 m² svarende til samlet erhvervsareal 382 m². Ingen varmeinstallation. Har betegnelse busgarage.

Generelle bemærkninger til bygning 1 - 5:

En del af bygningsmassen er i et vist omfang renoveret/istandsat, men en del trænger til gennemgribende renovering/ombygning.

På matr. nr. 1 o og 1 fl er der registreret evt. forurening fra olietanke på vidensniveau 1, og der henvises nærmere til vedhæftede bilag fra Region Syddanmark.

Historisk set er der til ejendommen knyttet matr. nr. 1 cc, der er et areal ud for kysten, lokalt benævnt Skrænten. Arealet kan næppe godkendes til bebyggelse og fremtidig anvendelse er således usikker.

På baggrund af omfanget og kompleksiteten af arealer og bygningsmasse tilrådes en nøje fysisk gennemgang af ejendommen før budgivning, ligesom efterfølgende finansiering bør forhåndsundersøges.

Det præciseres, at ovennævnte oplysninger delvis er baseret på udskrift af BBR-registret, hvorfor der således ikke kan indestås for oplysningernes rigtighed. Registrering af BBR skal beskrive de faktiske forhold. Udskriften er således ikke bevis for, at gældende love og bestemmelser er overholdt.

Læs mere
Solens placering

Vand

Kortet herunder viser, hvor der er risiko for oversvømmelse under et voldsomt skybrud. Dvs. at det viser områder, der er uden afløb, og som ligger lavere end det omkringliggende terræn.

0,1 - 0,9m
1 - 1,9m
2 - 2,9m
3 - 3,9m
4 - 4,9m
< 5m

Data fra Geodatastyrelsen, DHM, WMS-tjeneste. Læs mere her.

Kommuneinformation - Langeland

Kommunen

Tlf.: 63 51 60 00
Web: www.langelandkommune.dk
Indbyggere: 12.695

Skattesatser

Kommuneskat (%): 27,8
Kirkeskat (%): 1,15
Grundskyldspromille: 24,57

Småbørn

Månedstakst Tal i parentes angiver betalingsmåneder pr. år.
Dagpleje: 2555 (11)
Vuggestue: Ingen vuggestuer
Børnehave: 2405 (11) med kost-2015 (11) uden kost
Pasningsgaranti:
Der er pasningsgaranti på 3 måneder. Man har lov til at vælge, men kan ikke være sikker på at få den ønskede plads.

Skolebørn

Skolefritidsordninger: Skolefritidsordninger : Fuld tid : 1908 kr. pr. md. i 11 mdr. Halv tid : 1450 kr. pr. md. i 11 mdr.
Tilbud efter skoletid:
Der er dog juniorklub fra 4 klasse til 6 klasse
Antal kommunale skoler: 3
Antal private- og friskoler: 2
Gymnasier mv.:
Ingen gymnasier

Offentlig transport

Togstationer:
Ingen

Demografi

Tal i parentes angiver gennemsnittet for hele landet
Børn (%): 15 (21)
Unge (%): 5 (9)
Ældre (%): 30 (18)
U. uddannelse (%): 32 (25)
M. videreg. uddannelse (%): 17 (33)

Anden offentlig service

Sygehuse:
Ingen offentlige sygehuse

Data er leveret af Bureau 2000. Oplysninger om børnpasning bygger på de seneste oplysninger, kommunen har givet til Bureau 2000.Oplysninger om ændringer i disse forhold vil normalt blive indarbejdet i oversigten senest 14 dage efter, at oplysningerne er modtaget fra kommunen. Eventuelle henvendelser til Bureau 2000: Tlf. 44 66 22 64, fax 44 66 22 75, e-mail: info@bureau2000.dk. Data er senest opdateret Januar 2015.

Hent salgsopstillingen Modtag nyheder om ejendommen

Om ejendommen

Boligtype Udlejn. og blandet ejd.
Boligareal 2.893 m²
Grundareal
Heraf vej
12.573 m²
70 m²
Erhvervsareal 382 m²
Matrikel / Lejl. nr. Matrikel: 1fl, 1o, 1fk, 1cc, Nygård, Hou
Ejendomsværdi 10.300.000 DKK
Grundværdi 1.095.100 DKK
Hent salgsopstillingen 113 downloads

Lån fra 5% - uden om banken

Står din bank i vejen for købet af din drømmebolig, så kontakt UdenomBanken.


Beregn og lån Sponsoreret indhold

Auktion

Ugedag Torsdag
Dato 02. aug 2018
Tidspunkt 11:00
Retskreds Svendborg
Auktionssted
Retten i Svendborg, Mødelokale 15
Christiansvej 41
5700 Svendborg
T: 99 68 32 00
E: foged.sve@domstol.dk
W: Retten i Svendborg
08.00-15.00
AS-Nr 7-153/2018
Auktionsnr. 2
Annonceret i Statstidende 30. jun 2018
Størstebeløb 243.000 DKK

Advokat

Søren Ole Knudsen
Advokat Søren Ole Knudsen
CO AdvokatFyn a/s
Adresse Forskerparken, Kullinggade 31 C
5700 Svendborg
Telefon 62210000
Journalnr. 235-309685

Information om fremvisning

Kontakt rekvirenten

Auktionsdokumenterne kan efterses hos rekvirenten eller Retten i Svendborg, Mødelokale 15 med henvisning til As nr. 7-153/2018

Til potentielle købere

kr.
kr.
kr.
Modtag nyheder vedr. auktionen

Ejendommens historik

Salgshistorik

Ingen registrerede salg siden 1992

Udbudshistorik

Ingen registrerede udbud siden 2007