5 ting du skal vide, inden du handler på tvangsauktion

Foto: Boliga

Det er blandt livets største beslutninger at investere millionvis af kroner i fast ejendom.


For mange bliver processen ikke lettere af at få hovedet fyldt med fagfolks inputs om K3’ere og F5’ere, grundskyld og separatkloakering.


Og som om det ikke var nok, er der en hel stribe andre termer, regler og faldgruber, man skal være bevidst om, hvis man har forelsket sig i en ejendom, der er begæret på tvangsauktion.


Tvangsauktions-processen forløber nemlig ikke som ved almindelige ejendomshandler; åbent hus, fremvisning, beslutning, forhandling, køb. Eller som mange af os kender fra online-auktioner af designermøbler og dets lige, hvor det handler om at holde sig til skærmen i auktionens døende minutter.


– Der er nogle væsentlige forskelle på at købe en bolig på tvangsauktion og i almindelig fri handel, siger Trine Peters, der er dagligleder for tvangsauktionssiderne itvang og tvangsauktioner.dk.


– Der er slet ikke det samme udbud, man køber som beset, man kan ikke tegne ejerskifteforsikring, og så er det vigtigt, at man forbereder sig rigtig godt både til fremvisningen og til selve auktionen.


Hyppige spørgsmål


På de to sites, der annoncerer tvangsauktioner, oplever man ofte at brugerne har spørgsmål til, hvordan en tvangsauktion i den lokale fogedret forløber.


Og her er det især de beløb, der skal betales, der giver anledning til opklarende spørgsmål.


– Vi oplever hyppigst, at folk har spørgsmål til, hvad der skal betales i alt på en tvangsauktion og til den lille og store sikkerhedsstillelse, siger Trine Peters.


– Det er også nogle ting, der er vigtige at være bevidst om, når man møder op til en tvangsauktion. Man skal nemlig medbringe sikkerhedsstillelse, man skal være afklaret om sit maksimumbud og være indstillet på, at man kan blive overbudt og derfor ikke kan erhverve ejendommen.


5 gode råd til at handle på tvangsauktion
  • På tvangsauktion skal du betale mere end dit bud

   Vinder du en tvangsauktion – altså; er det dig, der afgiver det højeste bud, er det ikke kun buddet, du skal betale. Oveni kommer nemlig størstebeløbet, en auktionsafgift på 0,5 procent af buddet. Som i sædvanlig ejendomshandel skal man have tinglyst skødet, og det koster en tinglysningsafgift på 1.660 kr. plus 0,6 procent af den samlede købesum (budsum + størstebeløb).

  • Der afholdes i hvert fald én tvangsauktion – ofte også to, og auktionen kan afværges til sidste øjeblik

   Inden en tvangsauktion afsluttes, kan ejeren, ejerens konkursbo, rettighedshavere, der ikke har fået fuld dækning for deres tilgodehavende ved auktionens højeste bud, eller fogedretten begære endnu en tvangsauktion over ejendommen. I dette tilfælde afholdes der altså en såkaldt 2. auktion, hvor alle interesserede atter har mulighed for at byde. På 2. auktionen skal der bydes over højeste bud på 1. auktionen.En tvangsauktion kan afværges helt indtil, den går i gang, hvis det lykkes den tvangsbegærede at få betalt den panthaver, der har begæret tvangsauktionen eller at få solgt ejendommen i almindelig fri handel.

  • Bud på tvangsauktion er bindende

   Alle der byder på 1.auktion er bundet af deres bud, indtil 2. auktionen er afsluttet. Dog højest i seks uger efter 1. auktionen. Er man højestbydende ved 1. auktionen, er man dog ikke ejer af ejendommen, før 2.auktionen er afsluttet, og man fortsat er højestbydende.Er det dig, der ender med at erhverve ejendommen, skal du straks stille en sikkerhed i form af den lille sikkerhed og senest en uge efter, skal den store sikkerhed betales. Den lille sikkerhed udgør ca. 15 – 20.000 kr. Mens den store beregnes udfra buddets størrelse, restancer og hæftelser.

  • Du køber som beset

   På tvangsauktion købes ejendommene som beset. Det vil sige, at der ikke som i de fleste almindelige hushandler, er mulighed for at tegne en ejerskifteforsikring.Det er derfor en rigtig god ide at alliere sig med en byggesagkyndig, når huset skal inspiceres, så man undgår ubehagelige overraskelser.

  • Du overtager ikke den tidligere ejers gæld på en tvangsauktion

   Som udgangspunkt overtager man ikke den gæld, den tidligere ejer har i ejendommen, når man køber på tvangsauktion. I nogle tilfælde kan man, hvis man finder det fordelagtigt, overtage lånet i ejendommen. Dette kræver, at man retter henvendelse til kreditforeningen.Se alle begærede tvangsauktioner her


Information

Mere information om tvangsauktioner: Se itvang.dk's købervejledning

Jurahjørnet

Se svar på brugernes spørgsmål om tvangsauktioner

Nyhedsbrev

Hold dig opdateret om relevante bolignyheder Tilmeld dig itvang.dk's nyhedsbrev