Færre lejligheds-ejere ryger på tvang

Foto: iStockphoto


De positive tendenser på markedet for ejerlejligheder ser nu ud til at slå igennem på antallet af tvangsauktioner.

Nye tal fra tvangsauktions-siden itvang.dk viser, at antallet lejligheder, som er blevet begæret på tvang i år, er 35 procent lavere end sidste år, og det er især retskredsene Frederiksberg og København, der påvirker statistikken.

Således er fogedretterne i år blot blevet bedt om at håndtere 37 lejligheder på Frederiksberg og 39 i København, mens man i en anden af landets store retskredse, Lyngby, har begæret 22 lejligheder på tvang. Sidste år var tallene henholdsvis 81, 68 og 36.

Forklaringen på det lavere antal begæringer skyldes navnligt boligmarkedets fremgang i de større byer, vurderer Frederik Rovsing, som er administrerende direktør for itvang.dk.

- Markedet for salg af ejerlejligheder er det seneste år blevet væsentligt forbedret med kortere liggetider og højere salgspriser. Derfor har ejerlejlighedsejere, som har været truet af tvangsauktion, fået lettere ved at sælge deres boliger samt en større chance for at indfri deres lån og herved afværge en truende tvangsauktion, siger han.

Mange af de begærede tvangsauktioner dog når aldrig at komme i retten, fordi de ramte boligejere når at finde en løsning med kreditorerne inden auktionsdatoen, og derfor er det reelle antal auktioner lavere.

Meget at spare - men man skal være varsom
Generelt er der mange penge at spare ved at handle på tvangsauktion.

En tidligere undersøgelse fra itvang.dk har vist, at man i forhold til den offentlige vurdering sparer et sted mellem 25 og 50 procent på at handle på tvangsauktion, alt efter hvor i landet man handler boligen.

Inden man giver sig i kast med en tvangsauktion, er det dog en god idé at benytte en professionel rådgiver.

I en almindelig handel udarbejdes der ofte en tilstandsrapport, som beskriver ejendommens synlige mangler, ligesom der er mulighed for at være dækket af en ejerskifteforsikring.

Ved køb på tvangsauktion bliver der ikke lavet en tilstandsrapport, og købere bliver derfor ikke tilbudt at tegne ejerskifteforsikring, hvorfor det er en god idé at besigtige ejendommen med en byggesagkyndig, inden tvangsauktionen afholdes.

Der er pt. begæret 16 lejligheder på tvangsauktion. Se dem