Rekvirent

Er du rekvirent på en tvangsauktion over fast ejendom, kan du annoncere tvangsauktionen på itvang.dk i perioden op til afholdelsen af tvangsauktionen.

Salgsopstillingen kan indsendes per email eller per post. Den kan også uploades via linket: www.itvang.dk/upload

Ved fremsendelse per e-mail kan salgsopstillingen (og eventuelle billeder) sendes til: annoncer@itvang.dk

Ved fremsendelse per post kan salgsopstillingen fremsendes til:

Itvang
Philip Heymans Allé 5, 5. sal
2900 Hellerup
Cvr.nr: 34 04 29 50
Tlf.: (+45) 2810 2040

Mærk kuverten eller e-mail emnefelt 'Tvangsauktion'

I forbindelse med fremsendelse af salgsopstillingen bedes det anført, om der ønskes "annonce med fotopakke" eller en "annonce med standardpakke" jf. priser nedenfor.

Annoncer offentliggøres senest 3 arbejdsdage efter modtagelse af annoncebestillingen inkl. salgsopstilling, dog tidligst når ejendommen har været annonceret i Statstidende.

Rekvirenten har ret til i annoncer at henvise til internetadressen www.itvang.dk og www.boliga.dk.

Såfremt auktionen bliver aflyst eller omberammet, bedes de venligst give os besked herom, pr. mail.

Priser på itvang.dk (pr. 1. januar 2014)

Annonce med fotopakke (fotos tages af itvang.dk)

Scanning af 1 stk. salgsopstilling samt ca. 10 stk. digitale farvefoto taget af professionel fotograf. Alt billedmateriale uploaded til itvang.dk, og annoncen vil også kunne findes på Boliga.dk

kr. 2.900 ekskl. moms

Annonce med standardpakke (egne fotos kan medsendes)

Scanning af 1 stk. salgsopstilling samt evt. foto og plantegninger leveret af rekvirenten. Alt billedmateriale uploaded til itvang.dk, og annoncen vil også kunne findes på Boliga.dk

kr. 2.600 ekskl. moms

Øvrige vilkår

 • Såfremt ejendommen begæres på 2. auktion (eller misligholdelsesauktion) markedsføres ejendommen automatisk igen med nyt auktionstidspunkt til ovenstående priser. Såfremt salgsopstillingen indeholder rettelser ud over auktionstidspunktet, skal ny salgsopstilling fremsendes
 • Priserne for fotopakken eller standardpakken faktureres såvel ved 1. auktion som ved 2. auktion og misligholdelsesauktion
 • Rettelser til indsendte salgsopstillinger er gratis. Skulle auktionen blive omberammet, er annoncering af den omberammede auktion gratis
 • Nyheder om berigtigelser, aflysninger, omberamninger og kommentarer noteres gratis på annoncen på www.itvang.dk, og mail sendes straks ud til de interesserede liebhavere, der har skrevet sig op som interesserede
 • Såfremt tvangsauktionen aflyses efter annoncebestilling faktureres det fulde beløb, idet bestilling af foto samt scanning af salgsopstilling sker samme dag, som modtagelse af annoncebestillingen
 • Er salgsopstillingen på over 25 MB kan den desværre ikke sendes per e-mail, da e-mailsystemmerne ikke kan håndtere så store filer. Er salgsopstillingen over 25 MB bedes I kontakte os på tlf. 7199 1234, og vil da hjælpe jer med en løsning på, hvordan salgsopstillingen da kan indsendes.

Om levering af salgsopstillingen

 • Salgsopstillingens fremsendes I A4 format
 • Salgsopstillingen gennemgås af rekvirenten for at fjerne beskyttede adresseoplysninger og cpr. nr.
 • Salgsopstillingen fremsendes på en måde, som gør det let at scanne salgsopstillingen
 • Hvis salgsopstillingen er dobbeltsidet, så er alle sider dobbeltsider

Betalingsbetingelser

 • Faktura udstedes til rekvirenten på dagen ved modtagelse af annoncebestillingen. Betalingen skal ske til itvang.dk inden 10 bankdage efter bestilling af salgsopstillingen
 • Såfremt De har spørgsmål til ovennævnte, kan itvang.dk kontaktes på telefon 7199 1234 eller på e-mail: info@itvang.dk