Langkærvej 2 E - 8381 Tilst 551 klik

Højeste bud på 1. auktion var 345.000 kr.

Ejerlejligheden er beliggende i et butikscenter i Langkærparken i Tilst.

Butikscenteret var ifølge telefoniske oplysninger fra Bo Reiff-Larsen hos boligselskabet Al2Bolig i sin helhed oprindelig en afdeling af boligselskabet, der ejer Langkærparken. Efter opdeling af butikscenteret i ejerlejligheder er flere af ejerlejlighederne solgt af boligselskabet, herunder ejerlejlighed nr. 5 beliggende Langkjærparken 2E, Tilst.

Rekvirenten har modtaget vedhæftede regnskab for 2016 for ejerforeningen. Regnskabet er udfærdiget som et afdelingsregnskab for en afdeling af en boligforening og er ikke nødvendigvis retvisende for ejerforeningens reelle status. Ifølge telefoniske oplysninger fra Bo Reiff-Larsen arbejdes der på at udfærdige nye vedtægter for ejerforeningen og på nye regnskaber for denne.

Ejerlejlighedens tinglyste areal andrager 160 m². Ifølge BBR-meddelelsen andrager ejerlejlighedens erhvervsareal 160 m², hvilket er i overensstemmelse med ejerlejlighedskortet.

Af vedlagte BBR-meddelelse fremgår med reference til adressen Langkærvej 2C følgende:

Bemærkninger for bygning

Plus 45 m² skur til Langkærvej 2C.

Heraf erhverv i kælder 51 m².

Ifølge telefoniske oplysninger fra Bo Reiff-Larsen omfatter ejerlejligheden omfattet af tvangsauktionen ikke noget skur eller kælderlokaler. Brugsret til sådanne lokaler fremgår ej heller af ejerlejlighedskortet.

Ifølge oplysninger fra Bo Reiff-Larsen betales månedsvis følgende a conto bidrag til ejerforeningen:

Fællesudgifter kr. 1.850

Vand kr. 100

Varme kr. 500

Ejerlejligheden er bygningsforsikret via ejerforeningen.

Ifølge BBR-meddelelse indeholder ejerlejligheden 2 værelser og 3 toiletter og forsynes med fjernvarme, hvilket adskiller sig fra forholdene konstateret ved besigtigelse af det lejede.

Ejerlejligheden er ifølge besigtigelsen af denne opdelt i 2 fysisk afgrænsede lejligheder. Den ene lejlighed er indrettet som pizzeria. Fra den anden lejlighed drives restaurationsvirksomhed under navnet Lamis Grill.

Den lejlighed, der er indrettet til pizzeria, disponerer Morteza Masoumi Hendalai efter det oplyste fortsat over. Den kan dog være udlejet til selskabet Pizza Phone ApS jf. nedenfor.

Lejligheden udlejet til Lamis Grill:

Fra Svend Rasmussen hos Midtbyens Regnskabskontor, der efter det oplyste bistår såvel Morteza Masoumi Hendelani som Lamis Grill med regnskabsførelse, er modtaget vedlagte udaterede og ikke underskrevne lejekontrakt samt vedlagte underskrevne allonge, ifølge hvilken lejemålet i marts 2016 er overdraget til Mad Glad.

Sidstnævnte lejer har ifølge Midtbyens Regnskabskontor senere afstået lejemålet til Lamis Grill, der drives af Hayat Toufie El-Khatib under CVR-nr. 38451561. Kopi af dokumenter vedrørende denne afståelse søges fremskaffet.

Hayat Toufie El-Khatib har oplyst, at lejer har forestået hele indretningen af det lejede, der omfatter et stort lokale indrettet med borde og bænke til bespisning af kunder samt betjeningsdisk og et køkkenareal, et selvstændigt baglokale indrettet til køkken og lager samt endelig selvstændige toiletfaciliteter.

Lejeren har oplyst, at alene følgende inventar i det lejede tilhører udlejer:

1. Udsugningsanlæg.

2. Køledisk.

3. Friturekoger (det ene kar er defekt).

4. Stegeplade (fungerer kun i den ene side).

Lejen andrager ifølge oplysninger fra lejer kr. 3.750 ekskl. moms pr. måned jf. vedlagte genpart af faktura vedrørende leje for december måned 2017.

Lejen var ifølge lejer oprindelig inklusive forbrug af vand og varme, men da ejeren af ejerlejligheden ikke har betalt a conto bidrag herfor til ejerforeningen, oplyser lejer at have aftalt, at hun fremover vil betale direkte til ejerforeningen for det lejedes forbrug af vand og varme, hvilket er baggrunden for den reducerede leje i forhold til den anførte leje i lejekontrakten. Efter det oplyste er der særskilte forsyningsmålere vedrørende vand og varme for det lejede. El forbrug betales direkte af lejer til elforsyningsselskab.

Under størstebeløbet er medtaget et beløb på kr. 25.000 svarende til det beløb, der er oplyst at være betalt i depositum ifølge den modtagne lejekontrakt.

Lejligheden indrettet til pizzeria:

Den anden lejlighed er indrettet til pizzeria.

Lejligheden omfatter

- et stort produktions- og salgslokale

- mindre teknikrum

- to separate toiletter

- mindre lagerrum, og

- lokale indrettet til kontor.

I produktions- og salgslokalet forefindes følgende driftsmidler og inventar:

- ekspeditionsskranke

- stålbord med indbyggede vaske

- stålbord

- pålægsmaskine

- ældre ubekendt maskine af mærke OEM Bozzolo (muligvis æltemaskine)

- opvaskemaskine af mærke Bosch

- Køleskab opdelt i 2 enheder af mærke Aeg

- Pizzaovn af mærke Blodgett

- Udsugningsanlæg over pizzaovn og Zanussi komfur

- Komfur mærke Zanussi

- Træbord med køledisk

- Køleskab af med glaslåge mærke Vibocold

- Køleskab af mærke Zanussi

- Fryseskab af mærke Gram

- Ovn af mærke Rationel

- Fryseskab af mærke Decby

- 2 kummefrysere af ukendt mærke

- Kasseapparat mærke Oliette

- Køleskab af mærke Vibocold.

I teknikrummet forefindes:

- Tørretumbler af mærke Siemens

- Vaskemaskine af mærke Wasec.

På kontoret forefindes:

- Kontorstol

- Pengeboks

- Arkivskab

- Ældre kasseapparat.

I lagerrum forfindes:

- Diverse service,

- Diverse køkkenredskaber.

Svend Rasmussen fra Midtbyens Regnskabskontor har i forbindelse med adgang til lokalerne den 08.01.2018 med bistand fra fogedretten oplyst, at driftsmidler og inventar tilhører Pizza Phone ApS.

Læs mere
Solens placering

Vand

Kortet herunder viser, hvor der er risiko for oversvømmelse under et voldsomt skybrud. Dvs. at det viser områder, der er uden afløb, og som ligger lavere end det omkringliggende terræn.

0,1 - 0,9m
1 - 1,9m
2 - 2,9m
3 - 3,9m
4 - 4,9m
< 5m

Data fra Geodatastyrelsen, DHM, WMS-tjeneste. Læs mere her.

Kommuneinformation - Aarhus

Kommunen

Tlf.: 89 40 20 00
Web: WWW.AARHUS.DK
Indbyggere: 323.893

Skattesatser

Kommuneskat (%): 24,4
Kirkeskat (%): 0,75
Grundskyldspromille: 24,58

Småbørn

Månedstakst Tal i parentes angiver betalingsmåneder pr. år.
Dagpleje: 2753 (11)
Vuggestue: 3819 (11) med kost-3434 (11) uden kost
Børnehave: 2181 (11) med kost-1796 (11) uden kost
Pasningsgaranti:
Efter barsel er der dagpleje, vuggestue og integreret institutioner, men man kan ikke være sikker på at få den pladstype man ønsker

Skolebørn

Skolefritidsordninger: Skolefritidsordninger: 1625 kr. mdl. i 11 mdr. til og med 3. klasse. 4. klasse: 1092 kr. mdl.
Tilbud efter skoletid:
For skolebørn er der mulighed for skolefritidsordninger op til 4. klasse. Fra 5. klasse er der fritidsklubber m.v.
Antal kommunale skoler: 47
Antal private- og friskoler: 17
Gymnasier mv.:
Egå Gymnasium, Langkær Gymnasium og HF, Marselisborg Gymnasium, Risskov Amtsgymnasium, Viby Amtsgymnasium og HF, Århus Akademi, Århus Statsgymnasium, Aarhus Katedralskole

Offentlig transport

Togstationer:
Århus H (IC, regionaltoge), privatbane Århus-Odder

Demografi

Tal i parentes angiver gennemsnittet for hele landet
Børn (%): 19 (21)
Unge (%): 15 (9)
Ældre (%): 14 (18)
U. uddannelse (%): 19 (25)
M. videreg. uddannelse (%): 46 (33)

Anden offentlig service

Sygehuse:
Århus Amtssygehus, Århus Kommunehospital, Skejby Sygehus, psykiatriske sygehuse

Data er leveret af Bureau 2000. Oplysninger om børnpasning bygger på de seneste oplysninger, kommunen har givet til Bureau 2000.Oplysninger om ændringer i disse forhold vil normalt blive indarbejdet i oversigten senest 14 dage efter, at oplysningerne er modtaget fra kommunen. Eventuelle henvendelser til Bureau 2000: Tlf. 44 66 22 64, fax 44 66 22 75, e-mail: info@bureau2000.dk. Data er senest opdateret Januar 2015.

Hent salgsopstillingen Modtag nyheder om ejendommen

Om ejendommen

Boligtype Erhverv
Boligareal 0 m²
Grundareal
Heraf vej
0 m²
-
Erhvervsareal 160 m²
Matrikel / Lejl. nr. Matrikel: 7a, Tilst By, Tilst. Lejlighedsnr: 5
Ejendomsværdi 900.000 DKK
Grundværdi 267.900 DKK
Hent salgsopstillingen 60 downloads

Lån fra 5% - uden om banken

Står din bank i vejen for købet af din drømmebolig, så kontakt UdenomBanken.


Beregn og lån Sponsoreret indhold

Auktion

Ugedag Tirsdag
Dato 20. mar 2018
Tidspunkt 11:30
Retskreds Århus
Auktionssted
Retten i Århus, Retssal K1
Kannikegade 16
8000 Århus C
T: 99 68 78 05
E: foged.arh@domstol.dk
W: Retten i Århus
08.30-15.00
AS-Nr 20-195/2017
Auktionsnr. 2
Annonceret i Statstidende 06. mar 2018
Størstebeløb 72.113 DKK

Advokat

Lars Hjortshøj Nielsen
Advokat Lars Hjortshøj Nielsen
CO DELACOUR Aarhus
Adresse Åboulevarden 13
8000 Århus C
Telefon 70111122
Journalnr. 281207

Information om fremvisning

Kontakt rekvirenten

Auktionsdokumenterne kan efterses hos rekvirenten eller Retten i Århus, Retssal K1 med henvisning til As nr. 20-195/2017

Til potentielle købere

kr.
kr.
kr.
Modtag nyheder vedr. auktionen