Industrivej 5 - 7860 Spøttrup 159 klik

Større produktions- og lagerejendom med tilhørende kontor- og velfærdsafsnit beliggende nær Rødding i Vestsalling ca. 17 km vest for Skive.

Ejendommens areal udgør 22.302 m², heraf vej 0 m².

Ejendommen er opført i flere tempi i perioden 1985-2006 over stålspærkonstruktioner med ydervægge i grønne stålprofiler. Sadeltag belagt med eternittagplader.

Ejendommen er beliggende i byzone.

Ejendommens tidligere lejer er under konkurs, hvorfor ejendommen overdrages uden lejere. Den konkursramte lejers aktiver er under afvikling og ejendommen forventes ryddet inden auktionen.

Tilkørselsramper i galvenderne på flere af bygningerne.

Ejendommen består af 8 bygninger og udenomsarealer.

I henhold til oplysninger fra BBR er bygning 1 opført i 1985 og efterfølgende ombygget i 1995. Det bebyggede og samlede bygningsareal er på 1.337 m². Bygning 1 er opført i mursten med fibercementtag, herunder asbest. Bygningen er indrettet med ca. 400 m² kontor, mandskab og kantine faciliteter samt 937 m² produktionslokaler. Bygningens varmeforsyning består i henhold til BBR af eget centralvarmeanlæg som opvarmes med fast brændsel (kul, koks, brænde mm.).

I henhold til oplysninger fra BBR er bygning 2 opført i 1992. Det bebyggede og samlede bygningsareal er på 1.649 m². Bygning 2 er opført i metalplader og med fibercementtag, herunder asbest. Bygningen er ikke opvarmet.

I henhold til oplysninger fra BBR er bygning 3 opført i 1995. Det bebyggede og samlede bygningsareal er på 840 m². Bygning 3 er opført i metalplader med fibercementtag, herunder asbest. Bygningens varmeforsyning består i henhold til BBR af eget centralvarmeanlæg som opvarmes med fast brændsel (kul, koks, brænde mm.).

I henhold til oplysninger fra BBR er bygning 4 opført i 1996. Det bebyggede og samlede bygningsareal er på 1.624 m². Bygning 4 er opført i metalplader med fibercementtag, herunder asbest. Bygningen er ikke opvarmet.

I henhold til oplysninger fra BBR er bygning 5 opført i 1999. Det bebyggede og samlede bygningsareal er på 720 m². Bygning 5 har fibercementtag. Bygningen er ikke opvarmet.

I henhold til oplysninger fra BBR er bygning 6 opført i 1999. Det bebyggede og samlede bygningsareal er på 829 m². Bygning 6 har fibercementtag. Bygningen er ikke opvarmet.

I henhold til oplysninger fra BBR er bygning 7 opført i 2001. Det bebyggede og samlede bygningsareal er på 1.970 m². Bygning 7 er opført i metalplader med fibercementtag. Bygningens varmeforsyning består i henhold til BBR af eget centralvarmeanlæg som opvarmes med fast brændsel (kul, koks, brænde mm.).

I henhold til oplysninger fra BBR er bygning 8 opført i 2006. Det bebyggede og samlede bygningsareal er på 48 m². Bygning 8 er opført i metalplader med fibercementtag. Bygning 8 er et fyrrum med biobrændselsfyr med tilhørende silo.

Bygningens varmeforsyning består i henhold til BBR af eget centralvarmeanlæg som opvarmes med fast brændsel (kul, koks, brænde mm.).

Ejendommen er områdeklassificeret som lettere forurenet. Der henvises i den forbindelse til udskrift fra Danmarks Miljøportal vedlagt til nærværende salgsopstilling.

Det bemærkes, at der på ejendommen er tinglyst en række servitutter.

Der henvises i forbindelse med kloak, afløbs- og vandforhold for ejendommen til den vedlagte Ejendomsdatarapport.

Besigtigelse af ejendommen er sket den 28.12.2017 uden sagkyndig. Denne beskrivelse af ejendommen er alene af orienterende karakter, og kan ikke anses for udtømmende. Interesserede købere anbefales at søge sagkyndig bistand hos egen advokat, ejendomsmægler og/eller revisor.

Ansvarsbegrænsning

Ejendommen sælges som den er og forefindes og uden ansvar for rekvirenten og fogedretten. Rekvirenten har ikke nærmere kendskab til denne og rekvirenten må derfor i forbindelse med tvangsauktionen fraskrive sig ethvert ansvar for faktiske, juridiske såvel som fysiske fejl og mangler ved ejendommen.

Køber kan således ikke gøre nogen form for mangelbeføjelser gældende, eksempelvis ved ophævelse af tvangsauktionskøbet, forholdsmæssigt afslag, godtgørelse og/eller erstatning.

Der vil - med forudgående aftale - ske fremvisning af ejendommen fredag den 02.02.2018 kl. 14.00 - 15.00. Tilmelding skal ske til sekretær Marie Bendix på max@kromannreumert.com.

Eventuelle spørgsmål vedrørende ejendommen kan rettes til advokat Christian Holm Henriksen på chhn@kromannreumert.com.

Læs mere
Solens placering

Vand

Kortet herunder viser, hvor der er risiko for oversvømmelse under et voldsomt skybrud. Dvs. at det viser områder, der er uden afløb, og som ligger lavere end det omkringliggende terræn.

0,1 - 0,9m
1 - 1,9m
2 - 2,9m
3 - 3,9m
4 - 4,9m
< 5m

Data fra Geodatastyrelsen, DHM, WMS-tjeneste. Læs mere her.

Kommuneinformation - Skive

Kommunen

Tlf.: 99 15 55 00
Web: www.skive.dk
Indbyggere: 46.942

Skattesatser

Kommuneskat (%): 25,5
Kirkeskat (%): 1
Grundskyldspromille: 20,68

Småbørn

Månedstakst Tal i parentes angiver betalingsmåneder pr. år.
Dagpleje: 2222 (12)
Vuggestue: 2721 (12) med kost
Børnehave: 1958 (12) med kost-1508 mb uden kost
Pasningsgaranti:
Efter barsel er der dagpleje og vuggestue, men man kan ikke være sikker på at få den pladstype man ønsker

Skolebørn

Skolefritidsordninger: Skolefritidsordninger: 1.555 kr. mdl. i 11 mdr. for en fuldtidsplads. 1.235 kr for deltidsplads (10 timer). Morgenpasning: 520 kr.
Tilbud efter skoletid:
For skolebørn er der mulighed for skolefritidsordning til og med 3. klasse. Herefter er der klub.
Antal kommunale skoler: 19
Antal private- og friskoler: 3
Gymnasier mv.:
Skive Gymnasium og HF

Offentlig transport

Togstationer:
Skive Station, Højslev Station (IC, regionaltog)

Demografi

Tal i parentes angiver gennemsnittet for hele landet
Børn (%): 21 (21)
Unge (%): 8 (9)
Ældre (%): 21 (18)
U. uddannelse (%): 28 (25)
M. videreg. uddannelse (%): 24 (33)

Anden offentlig service

Sygehuse:
Skive Sygehus

Data er leveret af Bureau 2000. Oplysninger om børnpasning bygger på de seneste oplysninger, kommunen har givet til Bureau 2000.Oplysninger om ændringer i disse forhold vil normalt blive indarbejdet i oversigten senest 14 dage efter, at oplysningerne er modtaget fra kommunen. Eventuelle henvendelser til Bureau 2000: Tlf. 44 66 22 64, fax 44 66 22 75, e-mail: info@bureau2000.dk. Data er senest opdateret Januar 2015.

Hent salgsopstillingen Modtag nyheder om ejendommen

Om ejendommen

Boligtype Erhverv
Boligareal 0 m²
Grundareal
Heraf vej
22.302 m²
0 m²
Erhvervsareal 9.017 m²
Matrikel / Lejl. nr. Matrikel: 15x, Rødding By, Rødding
Ejendomsværdi 14.400.000 DKK
Grundværdi 1.115.100 DKK
Hent salgsopstillingen 34 downloads

Lån fra 5% - uden om banken

Står din bank i vejen for købet af din drømmebolig, så kontakt UdenomBanken.


Beregn og lån Sponsoreret indhold

Auktion

Ugedag Tirsdag
Dato 06. feb 2018
Tidspunkt 09:00
Retskreds Viborg
Auktionssted
Retten i Viborg, Retssal H
Klostermarken 10
8800 Viborg
T: 99 68 30 00
E: viborg@domstol.dk 
W: Retten i Viborg
08.30-15.00 
AS-Nr 2-204/2017
Auktionsnr. 1
Annonceret i Statstidende 12. jan 2018
Størstebeløb 79.100 DKK

Advokat

Advokat Christian Holm Henriksen
CO Kromann Reumert
Adresse Rådhuspladsen 3
8000 Århus C
Telefon 70121211
Journalnr. 5005818/CHHN/MAX

Information om fremvisning

Der vil - med forudgående aftale - ske fremvisning af ejendommen fredag den 2. februar 2018 kl. 14:00 - 15:00.

Tilmelding skal ske til sekretær Marie Bendix på max@kromannreumert.com.

Auktionsdokumenterne kan efterses hos rekvirenten eller Retten i Viborg, Retssal H med henvisning til As nr. 2-204/2017

Til potentielle købere

kr.
kr.
kr.
Modtag nyheder vedr. auktionen