Tamhøjvej 2 - 6870 Ølgod 508 klik

Ingen bud på 1. auktion

Alternativt opråb.
Der er fremkommet en henvendelse fra naboen til ejendommen Tamhøjvej 2, Gårde, 6870 Ølgod, som angiver at have købt en del af ejendommen i 2015. Den del, han oplyser at have købt, udgør hele matr. nr. 4 av Gårde by, Tistrup, af areal 286 m². Købesummen, som angiveligt er betalt, skulle efter det oplyste have udgjort kr. 5.000, ligesom naboen har betalt omkostningerne til landinspektør.

Naboen, Birgitte Kjærgaard Hansen og Glenn Hansen, Stationsbakken 43, Gårde, 6870 Ølgod, har fremsendt kopi af ”Erklæring om arealoverførsel”, som angiver, at købesummen for arealet ikke skulle overstige kr. 45.000, hvorfor der ikke skulle laves skøde om overdragelsen. Der er derfor ikke tinglyst noget skøde herom.

Overdragelsen skulle have været gennemført ved en landinspektørerklæring, men da der ikke har kunnet opnås relaksation af de pantehæftelser, som hvilede på ejendommen, er arealoverførslen aldrig blevet gennemført.

Efterfølgende har naboen opført en carport på matr. nr. 4 av Gårde by, Tistrup.

På den anførte baggrund begæres ejendommen matr. nr. 4 ø, 4 aa og 4 av Gårde by, Tistrup, beliggende Tamhøjvej 2, Gårde, 6870 Ølgod opråbt alternativt således:

1. Først opråbes ejendommene matr. nr. 4 ø, 4 aa og 4 av Gårde by, Tistrup, beliggende Tamhøjvej 2, Gårde, 6870 Ølgod med respekt af samtlige tinglyste byrder og servitutter samt med respekt af utinglyst overdragelsesaftale i form af ”Erklæring om arealoverførsel” dateret 18.04.2015 af matr. nr. 4 av Gårde by, Tistrup til naboejendommen matr. nr. 4 bt smst., tilhørende Birgitte Kjærgaard Hansen og Glenn Hansen, Stationsbakken 43, Gårde, 6870 Ølgod.

2. Herefter opråbes ejendommene, matr. nr. 4 ø, 4 aa og 4 av Gårde by, Tistrup, beliggende Tamhøjvej 2, Gårde, 6870 Ølgod med respekt af samtlige tinglyste byrder og servitutter, men uden respekt af utinglyst overdragelsesaftale i form af ”Erklæring om arealoverførsel” dateret 18.04.2015 af matr. nr. 4 av Gårde by, Tistrup til naboejendommen matr. nr. 4 bt smst. tilhørende Birgitte Kjærgaard Hansen og Glenn Hansen, Stationsbakken 43, Gårde, 6870 Ølgod.

Er det højeste bud, der fremkommer ved det 2. opråb højere end eller lig med det bud, der fremkommer ved det 1. opråb, antages det 2. opråb.

Der har ikke været drevet momspligtig virksomhed fra ejendommen. Budsummen på tvangsauktionen skal derfor ikke indeholde moms.

_______________________________________________________

Ejendommen er en beboelsesejendom opført i 1880 med et bebygget areal på 112 m² og udnyttet tagetage på 100 m². Grundarealet er på i alt 1.232 m², der ligger på tre selvstændige matrikelnumre, der dog er samvurderet. Der er ifølge BBR sket til-/ombygning i 1982.

Derudover er der en garage opført i 1982 med et bebygget areal på 41 m².

Bygningerne er opført i mursten, der til dels er pudsede.

Ejendommen er stærkt misrøgtet og henstår uden vinduer i halvdelen af underetagen, ligesom hoveddøren er væk. De tilbageværende vinduer er i plast. Der er ingen køkkeninstallation, og flere indvendige døre mangler. Ejendommen kan ikke anvendes til beboelse uden en meget omfattende renovering.

Indretning:

Ejendommens indretning er vanskelig at definere på grund af ejendommens stand, Der er dog en lille entre med adgang til trappe loftet og til to stuer en suite. Fra den ene stue er der endvidere adgang til et lille opbevaringsrum uden vinduer, til en baggang og til det rum, der antages at have været køkken. Fra baggangen er der adgang til et toilet og et baderum. Endvidere er der udgang til haven.

Fra køkkenet er der endvidere adgang til et værelse.

På loftet er der en repos, fire værelser og et badeværelse under forberedelse.

Hårde hvidevarer:

Der fandtes ingen hårde hvidevarer på ejendommen.

Ifølge BBR er ejendommen tilsluttet spildevandsforsyningens renseanlæg. Der fandtes ingen opvarmningsmulighed.

De anførte oplysninger er til dels indhentet fra offentlige registrer, hvorfor fejl i disse ikke kan gøres gældende over for hverken Fogedretten eller rekvirentadvokaten.

Læs mere
Solens placering

Vand

Kortet herunder viser, hvor der er risiko for oversvømmelse under et voldsomt skybrud. Dvs. at det viser områder, der er uden afløb, og som ligger lavere end det omkringliggende terræn.

0,1 - 0,9m
1 - 1,9m
2 - 2,9m
3 - 3,9m
4 - 4,9m
< 5m

Data fra Geodatastyrelsen, DHM, WMS-tjeneste. Læs mere her.

Kommuneinformation - Varde

Kommunen

Tlf.: 79 94 68 00
Web: www.vardekommune.dk
Indbyggere: 49.958

Skattesatser

Kommuneskat (%): 25,1
Kirkeskat (%): 1,02
Grundskyldspromille: 31,56

Småbørn

Månedstakst Tal i parentes angiver betalingsmåneder pr. år.
Dagpleje: 2485 (11)
Vuggestue: 3395 (11) med kost
Børnehave: 1650 (11) uden kost
Pasningsgaranti:
Der er 3 mdr. pasningsgarant - (tilflyttere 1 md) Pasningsgarantien gælder hele kommunen - ikke et bestemt område. Der er ikke garanti om et bestemt dagtilbud. Får man ikke sit ønske opfyldt, kan man stå til flytning

Skolebørn

Skolefritidsordninger: Skolefritidsordninger: 1615 kr. mdl. i 11 mdr. for fuld tid. Eftermiddag 1290 kr. mdl. Morgenpasning 440 kr. Uge 28 og 30: 140 kr. pr. dag
Tilbud efter skoletid:
For skolebørn er der mulighed for skolefritidsordning til og med 3. klasse. Herefter er der i Varde mulighed for sfo2 (klub for 4.-6.kl.- dagtilbud)
Antal kommunale skoler: 24
Antal private- og friskoler: 4
Gymnasier mv.:
Varde Gymnasium og HF-Kursus

Offentlig transport

Togstationer:
Varde, Varde Nord, Tistrup og *Ølgod Station (regionaltog). Privatbane Varde-Nørre Nebel med station i bl.a. Oksbøl

Demografi

Tal i parentes angiver gennemsnittet for hele landet
Børn (%): 22 (21)
Unge (%): 8 (9)
Ældre (%): 20 (18)
U. uddannelse (%): 28 (25)
M. videreg. uddannelse (%): 22 (33)

Anden offentlig service

Sygehuse:
Ingen offentlige sygehuse

Data er leveret af Bureau 2000. Oplysninger om børnpasning bygger på de seneste oplysninger, kommunen har givet til Bureau 2000.Oplysninger om ændringer i disse forhold vil normalt blive indarbejdet i oversigten senest 14 dage efter, at oplysningerne er modtaget fra kommunen. Eventuelle henvendelser til Bureau 2000: Tlf. 44 66 22 64, fax 44 66 22 75, e-mail: info@bureau2000.dk. Data er senest opdateret Januar 2015.


Se mere statistik

Alle tal og grafer er hentet fra Realkreditrådets opgørelser over boligsalg i Danmark. Der offentliggøres ikke m2-priser på postnummer- og kommuneniveau, hvis de bagvedliggende handler er færre end 5 pr. kvartal. Det er derfor i visse tilfælde ikke muligt at vise statistik over udviklingen i salgspriserne i portnummeret.
Hent salgsopstillingen Modtag nyheder om ejendommen

Om ejendommen

Boligtype Villa
Boligareal 212 m²
Grundareal
Heraf vej
1.232 m²
0 m²
Erhvervsareal 0 m²
Matrikel / Lejl. nr. Matrikel: 4ø, 4aa, 4av, Gårde By, Tistrup
Ejendomsværdi 510.000 DKK
Grundværdi 86.800 DKK
Hent salgsopstillingen 28 downloads

Lån fra 5% - uden om banken

Står din bank i vejen for købet af din drømmebolig, så kontakt UdenomBanken.


Beregn og lån Sponsoreret indhold

Auktion

Ugedag Onsdag
Dato 14. feb 2018
Tidspunkt 10:30
Retskreds Esbjerg
Auktionssted
Retten i Esbjerg, Retssal 13, 1. sal
Dokken 1
6700 Esbjerg
T: 79 13 66 77
E: foged.esb@domstol.dk
W: Retten i Esbjerg
08:30-15.00
AS-Nr 180/2017
Auktionsnr. 2
Annonceret i Statstidende 06. jan 2018
Størstebeløb 49.012 DKK

Advokat

Advokat Thomas Harder
CO Advokaterne Graven Nielsen & Kokkenborg
Adresse Jernbanegade 37
6870 Ølgod
Telefon 75244600
Journalnr. 22-91928-LB

Information om fremvisning

Kontakt rekvirenten

Auktionsdokumenterne kan efterses hos rekvirenten eller Retten i Esbjerg, Retssal 13, 1. sal med henvisning til As nr. 180/2017

Til potentielle købere

kr.
kr.
kr.
Modtag nyheder vedr. auktionen

Ejendommens historik

Salgshistorik

Dato Pris
07-06-96 400.000 DKK
28-06-07 550.000 DKK
03-06-15 428.525 DKK

Udbudshistorik

Dato Dage Pris

Solgt på vejen

Se tidligere solgte på vejen her →