Nabgyden 31 E - 5600 Faaborg 728 klik

Højeste bud på 1. auktion var 1 kr.

Tvangsauktionen blev, den 23.12.2017 annonceret med en fejlagtigt adresse: Nagyden 31E, 5600 Faaborg.
Ejendommens korrekte adresse er Nabgyden 31E, 5600 Faaborg.

Bud på 1. auktion kr. 1,-

Buddet omfatter også ejerlejlighederne nr. 1-4 af matr. nr. 17-a Åstrup by, Åstrup, beliggende Nabgyden 31A-D, 5600 Faaborg.

Ejerlejlighed nr. 5 foreslås opråbt samlet med ejerlejligheder nr. 1-4 af matr. nr. 17 a Åstrup by, Åstrup, beliggende Nabgyden 31A-D, 5600 Faaborg.

Ejerlejlighederne nr. 1-5 har været drevet samlet som en virksomhed med hoteldrift.

5: Ejerlejligheden er beliggende på en grund med tinglyst areal 102663 m2 heraf vej 0 m2. Lejlighedens tinglyste areal er på 15 m2. Fordelingstal 3236/10000.

Se annonceringen af ejerlejlighed nr. 1-4, matr.nr. 17-a Åstrup By, Åstrup, beliggende Nabgyden 31 A - D her: http://www.tvangsauktioner.dk/95950

Ejerlejligheden er beliggende på en grund med et tinglyst areal på 102.663 m², heraf vej 0 m².

Lejlighedens tinglyste areal er på 15 m².

Beskrivelsen omfatter Nabgyden 31A-E, 5600 Faaborg.

Mosegården – 5 ejerlejligheder.

Ejendommen Mosegården har tidligere været anvendt til hoteldrift, er inddelt i ejerlejligheder, men fremstår som én samlet ejendom. For hver ejerlejlighed er der offentlige oplysninger, herunder ejendomsdatarapport og BBR oplysninger. Ud over Mosegården, Nabgyden 31 A-E, lejlighed 1-5, er der på matrikel nr. 17 a, et antal hotellejligheder i 4 rækker. Til varetagelse af alle fælles anliggender for ejerlejlighederne på ejendommen (lejlighed 1-5 og hotellejligheder i 4 rækker) matrikel nr. 17 a er etableret Ejerforeningen Mosegaarden.

Oplysninger ifølge BBR vedr. ejerlejlighed 1 – Nabgyden 31 A: Samlet erhvervsareal 690 m². 18 værelser, 11 toiletter, 5 bade og køkken. (Stemmer ikke overens med de pt. faktiske forhold – se under beskrivelse for de enkelte bygninger).

Ejerlejlighedens tinglyste areal udgør 716 m². Med fordelingstal 6/100. Der er uoverensstemmelse med BBR vedr. arealets størrelse.

Ejerlejligheden udgør en del af bygning 1.

Oplysninger ifølge BBR vedr. ejerlejlighed 2 – Nabgyden 31 B: Samlet erhvervsareal 86 m². 1 værelse, 1 toilet og 1 bad. (Stemmer ikke overens med de pt. faktiske forhold – se under beskrivelse for de enkelte bygninger).

Ejerlejlighedens tinglyste areal udgør 86 m². Med fordelingstal 1/100.

Ejerlejligheden udgør en del af bygning 1.

Oplysninger ifølge BBR vedr. ejerlejlighed 3 – Nabgyden 31 C: Samlet erhvervsareal 471 m². 247 m² for så vidt angår bygning 2. 224 m² for så vidt angår bygning 3. Det fremgår af BBR, at der er 165 m² uudnyttet loftsrum. Ej besigtiget.

Ejerlejlighedens tinglyste areal udgør 370 m². Med fordelingstal 3/100. Der er uoverensstemmelse med BBR vedr. arealets størrelse.

Oplysninger ifølge BBR vedr. ejerlejlighed 4 – Nabgyden 31 D: Samlet erhvervsareal 532 m². 13 værelser, 13 toiletter og 13 bade.

Ejerlejlighedens tinglyste areal udgør 532 m². Med fordelingstal 5/100.

Bygning 4.

Oplysninger ifølge BBR vedr. ejerlejlighed 5 – Nabgyden 31 E: Samlet erhvervsareal 15 m². 1 værelse.

Ejerlejlighedens tinglyste areal udgør 15 m². Med fordelingstal 3.236/10.000.

Ejerlejligheden udgør en del af bygning 1.

Beskrivelse af de enkelte bygninger og faktiske forhold herunder indretning, antal værelser, toiletter, bade m.v.:

Indledningsvist bemærkes det, at der flere gange har været indbrud på ejendommen, hvor flere effekter er blevet stjålet/ødelagt. Dette vedrører blandt andet inventar fra hotelværelserne, herunder senge, tv, stole/borde og badeværelsesinventar. Derudover er der stjålet køkkeninventar, blandt andet opvaskemaskine, dele til komfur, ovn m.v. Der mangler således væsentlige dele i industrikøkkenet. Yderligere er stjålet dele til det ene af ejendommens 2 fyr, således dette ikke er funktionsdygtigt. Ejendommens andet fyr er efter det oplyste pt. ikke funktionsdygtigt. Ejendommen henstår derfor uopvarmet. Ligesom døre og vinduer flere steder er ødelagt/beskadiget.

Bygning 1:

Bygningen består af ejerlejlighed nr. 1, 2 og 5. Ud fra de faktiske forhold sammenholdt med de offentlige oplysninger, kan det ikke konstateres, hvilke dele af ejendommen, der hører til de enkelte ejerlejligheder. Rekvirenten er blevet oplyst, at ejerlejlighed 5 udgør et rum i kælderen, med tilknyttet ret til udvide og videreopdele sin ejerlejlighed, jf. vedtægter for Ejerforeningen Mosegaarden § 2.

Bygningen er opført i 1870 i pudset mur med tag af cementsten. Om-/tilbygget i 1990.

Bygningen indeholder i stueplan ældre industrikøkken med bagindgang, disponibelt opbevaringsrum, 2 fryserum (formentlig defekte) og 2 industrikøleskabe. Kontor med adgang til ”krostue”/selskabslokale og barområde. Derudover to mindre selskabslokaler og indgang med garderobe. Derudover to ældre toiletter i forbindelse med barområdet. Yderligere 1 toilet under ombygning i forbindelse med kontor (ej besigtiget pga. dårlig adgangsforhold).

1. salen er inddelt i 2. 1. del er med opgang gennem kontor og indeholder fordelingsgang med adgang til: 1 toilet med badekar, baderum med skader på loft, 2 toilet rum, 2 værelser med vask, hvoraf det ene har fransk altan og indbyggede skab. Yderligere er der opholdsrum med kip til loft og udgang til altan, og 5 værelser af forskellig størrelse. I alt 7 værelser. I det ene værelse er der tegn på, at der har været en mår eller lignende i skunken.

2. del af 1. salen er med opgang gennem reception (bygning 2) og indeholder stort værelse med delvist loft til kip, karnap og altan, mellemgang med skabselementer og håndvask, badeværelse i lyse elementer og med badekar. Derudover værelse med indbyggede skabe og med fransk altan.

Kælderen indeholder aflåst rum ej besigtiget. Disponibelt rum i forbindelse med fyr med lavt til loftet. Opgang til haven/udenoms arealer. Værksted, toiletrum og yderligere et disponibelt rum. Kælderen fremstår, som der er påbegyndt VVS arbejde med udskiftning af vandrør.

Bygning 2:

Bygningen består af ejerlejlighed nr. 3. Bygningen er opført i 1857 i bindingsværk med tag af bølgeeternit. Om-/tilbygget i 1970. Derudover tilbygning i træ med built-up tag.

Bygningen indeholder en tilbygning, hvor bygning 1 og 2 er bygget sammen. Tilbygningen består af en reception med klinker og glasparti med garderobe og adgang til 4 toiletter og pissoir. Yderligere er tilstødende lokale med brændeovn. Brændeovnen fremgår ikke af BBR, hvorfor der tages forbehold for lovligheden af denne.

Derudover et stort selskabslokale med foldedør.

Bygning 3:

Bygningen består af ejerlejlighed nr. 3. Bygningen er opført i 1914 og om-/tilbygget i 1998. Bygningen er opført i pudset mur med tag af bølgeeternit.

Bygningen indeholder et stort lyst selskabslokale med bar og troldtekt loft.

Bygning 4:

Bygningen består af ejerlejlighed nr. 4. Bygningen er opført i 1857 i bindingsværk med tag af bølgeeternit. Om-/tilbygget i 1998. Bygningen består af 2 længer.

Bygningen indeholder i den ene længe 4 ”hotellejligheder”, med indgang, badeværelse med badekar og værelse med udgang til tilgroet terrasse. En af lejlighederne er ikke besigtiget. På 1. salen er der fordelingsgang og 3 hotelværelser med indbygget skab, badeværelse og fransk altan.

Derudover er disponibelt opbevaringsrum og fyrrum, hvor dele til fyret mangler.

Bygningen indeholder i den anden længe 2 disponible rum/garage, hvor der i gavlen er hæve-/sænkeport. 3 ”hotellejligheder” med indgang, værelse og badeværelse med brus. I den ene af ”hotellejlighederne” er der to værelser. På 1. salen er der fordelingsgang/repos og 3 hotelværelser med tilhørende badeværelser. Flere radiatorer henstår afmonteret udendørs på repos ved trappen op til 1. sal.

Ud over de ovennævnte bygninger er der tillige et træskur med bølgeplastplader. Dette træskur fremgår ikke af BBR oplysningerne.

Samlet for alle ejerlejlighederne:

Op til ejendommen er en allé. Fra ejendommen Mosegaarden er der havkig. Udenoms arealerne er tilgroet, og trænger til vedligeholdelse.

Det fremgår af Ejerforeningen Mosegaardens vedtægter § 8, at ”På Mosegaarden (ejerlejlighederne 1-5) påhviler al udvendig og indvendig vedligeholdelse de til enhver tid værende ejere af disse ejerlejligheder. Disse deltager til gengæld ikke i udgifterne vedrørende den udvendige vedligeholdelse af de øvrige bygninger og vedligeholdelse af fællesarealer.”

For så vidt angår fredning, er der for ejendommen Mosegaarden dele, der er noteret med bevaringsværdi 0, bevaringsværdi 7 og bevaringsværdi 8. Der henvises til udskrifter fra Slots- og Kulturarvsstyrelsen vedlagt salgsopstillingen.

Der er beskyttede jord- og stendiger på ejendommen og ejendommen ligger inden for strandbeskyttelseslinjen, jf. ejendomsdatarapporterne.

Ejendommen opvarmes delvist ved el radiatorer og delvist ved 2 stk. oliefyr, der efter det oplyste pt. ikke er funktionsdygtige. Det bemærkes i relation hertil, at det fremgår af ejendomsdatarapporten, at der er forbud mod opvarmning med el.

Den samlede ejendom trænger gennemgribende til renovering og istandsættelse.

Opmærksomheden henledes på ”Tillæg til Strategiplan 2015” vedtaget af Faaborg Midtfyn Kommunes kommunalbestyrelse, den 09.10.2017. I planen side 8 er omtalt strategien for den omhandlede ejendom, benævnt ”Gårdanlægget Mosegården” og området i tilknytning hertil.

Denne beskrivelse er udarbejdet på baggrund af ikke fagkyndig besigtigelse foretaget den 10.11.2017. Beskrivelsen er endvidere udarbejdet på baggrund af BBR-meddelelse, ejendomsdatarapport, tingbog og øvrige offentlige oplysninger. Rekvirenten indestår på ingen måde for rigtigheden af disse oplysninger.

Læs mere
Solens placering

Vand

Kortet herunder viser, hvor der er risiko for oversvømmelse under et voldsomt skybrud. Dvs. at det viser områder, der er uden afløb, og som ligger lavere end det omkringliggende terræn.

0,1 - 0,9m
1 - 1,9m
2 - 2,9m
3 - 3,9m
4 - 4,9m
< 5m

Data fra Geodatastyrelsen, DHM, WMS-tjeneste. Læs mere her.

Kommuneinformation - Faaborg-Midtfyn

Kommunen

Tlf.: 72 53 05 30
Web: www.faaborgmidtfyn.dk
Indbyggere: 51.078

Skattesatser

Kommuneskat (%): 26,1
Kirkeskat (%): 1,05
Grundskyldspromille: 21,85

Småbørn

Månedstakst Tal i parentes angiver betalingsmåneder pr. år.
Dagpleje: 2535 (11)
Vuggestue: 2744 (11) uden kost
Børnehave: 1645 (11) uden kost
Pasningsgaranti:
Der er pasnings garanti på 3 mdr. fra ansøgnings datoen. Garantien dækker en alders svarende plads, ikke en plads i en bestemt institution. Ansøgning sker på kommunens hjemmeside, Digital Pladsanvisning.

Skolebørn

Skolefritidsordninger: Skolefritidsordninger: 1.441 kr. mdl. i 11 mdr. for fuld tid. Morgenpasning 762 kr. mdl. i 11 mdr. Eftermiddag: 1.233 kr. mdl i 11 mdr.
Tilbud efter skoletid:
Det er der endnu ikke truffet afgørelse om.
Antal kommunale skoler: 17
Antal private- og friskoler: 15
Gymnasier mv.:
Faaborg Gymnasium, Midtfyns Gymnasium

Offentlig transport

Togstationer:
Årslev, Kværndrup, Ringe og Rudme Station (regionaltog)

Demografi

Tal i parentes angiver gennemsnittet for hele landet
Børn (%): 21 (21)
Unge (%): 7 (9)
Ældre (%): 22 (18)
U. uddannelse (%): 26 (25)
M. videreg. uddannelse (%): 26 (33)

Anden offentlig service

Sygehuse:
Sygehus Fyn Faaborg, Sygshus Fyn Ringe

Data er leveret af Bureau 2000. Oplysninger om børnpasning bygger på de seneste oplysninger, kommunen har givet til Bureau 2000.Oplysninger om ændringer i disse forhold vil normalt blive indarbejdet i oversigten senest 14 dage efter, at oplysningerne er modtaget fra kommunen. Eventuelle henvendelser til Bureau 2000: Tlf. 44 66 22 64, fax 44 66 22 75, e-mail: info@bureau2000.dk. Data er senest opdateret Januar 2015.

Der er desværre ikke nok data i omådet til at vise en graf. Vi beklager!

Se mere statistik

Alle tal og grafer er hentet fra Realkreditrådets opgørelser over boligsalg i Danmark. Der offentliggøres ikke m2-priser på postnummer- og kommuneniveau, hvis de bagvedliggende handler er færre end 5 pr. kvartal. Det er derfor i visse tilfælde ikke muligt at vise statistik over udviklingen i salgspriserne i portnummeret.
Hent salgsopstillingen Modtag nyheder om ejendommen

Om ejendommen

Boligtype Ejerlejlighed
Boligareal 0 m²
Grundareal
Heraf vej
0 m²
-
Erhvervsareal 0 m²
Matrikel / Lejl. nr. Matrikel: 17a, Åstrup By, Åstrup. Lejlighedsnr: 5
Ejendomsværdi 1.700.000 DKK
Grundværdi 1.661.100 DKK
Hent salgsopstillingen 95 downloads

Lån fra 5% - uden om banken

Står din bank i vejen for købet af din drømmebolig, så kontakt UdenomBanken.


Beregn og lån Sponsoreret indhold

Auktion

Ugedag Onsdag
Dato 24. jan 2018
Tidspunkt 09:00
Retskreds Svendborg
Auktionssted
Retten i Svendborg, Mødelokale 15
Christiansvej 41
5700 Svendborg
T: 99 68 32 00
E: foged.sve@domstol.dk
W: Retten i Svendborg
08.00-15.00
AS-Nr 182/2017
Auktionsnr. 2
Annonceret i Statstidende 06. jan 2018
Størstebeløb 519.000 DKK

Advokat

Flemming Hartvig Pedersen
Advokat Flemming Hartvig Pedersen
CO FOCUS ADVOKATER
Adresse Englandsgade 25
5100 Odense C
Telefon 63142020
Journalnr. 34880-0011

Information om fremvisning

Ejendommen fremvises for interesserede, den 18. januar 2018, kl. 15.00.
Der skal ske forudgående tilmelding til Focus Advokater P/S til htl@focus-advokater.dk eller tlf.nr. 6314 2029.

Auktionsdokumenterne kan efterses hos rekvirenten eller Retten i Svendborg, Mødelokale 15 med henvisning til As nr. 182/2017

Til potentielle købere

kr.
kr.
kr.
Modtag nyheder vedr. auktionen

Ejendommens historik

Salgshistorik

Dato Pris
01-03-03 10.000 DKK
28-10-07 10.000 DKK
29-11-11 1.000.000 DKK

Udbudshistorik

Ingen registrerede udbud siden 2007

Solgt på vejen

Se tidligere solgte på vejen her →