Vestergyde 3 - 8305 Samsø 784 klik

Ingen bud på 1. auktion

Tinglyst areal 4.142 m², heraf vej 0 m².

Bebygget areal i alt ca. 798 m² (stuehus ca. 298 m² + længer/udhuse ca. 500 m²).

Ejendommen er en nedlagt landbrugsejendom med fire længer, bestående af stuehus (opført ca. 1870 – 1880), tre længer (opført i 1700-tallet) og udhus (opført ca. 1800).

Ejendommen er fredet, og der henvises til servitutter tinglyst hhv. 27.07.1998 og 21.12.2005 vedrørende dokument om fredningsbeslutning og dokument om bevaringsdeklaration iht. § 15 i lov om bygningsfredning m.v. vedr. 82 a og 82 c. Interesserede købere opfordres til at søge egen rådgivning herom.

Ydervægge på stuehuset og de tre længer er bindingsværk (med udvendigt synligt træværk) og tagdækning er delvis stråtag. Ydervægge på udhuset er andet materiale (kampesten) og tagdækning er metalplader.

Stuehuset, der er i et plan, har et bebygget areal på 298 m². Huset rummer 19 værelser, køkken, 3 toiletter, heraf 2 med bad.

De tre længer og udhuset, der har et samlet bebygget areal på i alt ca. 500 m², er indrettet til udhus/garage.

Ejendommen opvarmes med elvarme og ovne til fast brændsel (fjernvarme/blokvarme, brændeovn o.lign.). Vandforsyning sker fra privat, alment vandforsyningsanlæg. Hårde hvidevarer forefindes ikke.

Ejendommen har været lejet ud. Lejer har forladt ejendommen. Ejendommen har siden henstået ubeboet.

Ejendommen, der bærer præg af, ikke at have været beboet i en længere periode, er i meget dårlig stand og trænger til omfattende renovering. Grunden fremtræder tilgroet.

Foranstående oplysninger hidrører fra besigtigelse af ejendommen og BBR-meddelelsen. Der indestås ikke for oplysningernes rigtighed, da de i BBR-meddelelsen registrerede forhold kan adskille sig fra de faktiske forhold. Der er ikke foretaget opmåling af arealerne i forbindelse med tvangsauktionen.

Beskrivelsen af ejendommen er ligeledes baseret på en usagkyndig besigtigelse af ejendommen og på offentlige registre, herunder BBR-meddelelsen og ejendomsdatarapport, som kan indeholde fejl. Der tages forbehold for samtlige oplysninger.

Interesserede købere opfordres til at besigtige ejendommen med sagkyndig bistand med henblik på at afdække og vurdere ejendommens stand og eventuelle fejl og mangler.

Læs mere
Solens placering

Vand

Kortet herunder viser, hvor der er risiko for oversvømmelse under et voldsomt skybrud. Dvs. at det viser områder, der er uden afløb, og som ligger lavere end det omkringliggende terræn.

0,1 - 0,9m
1 - 1,9m
2 - 2,9m
3 - 3,9m
4 - 4,9m
< 5m

Data fra Geodatastyrelsen, DHM, WMS-tjeneste. Læs mere her.

Kommuneinformation - Samsø

Kommunen

Tlf.: 87 92 22 00
Web: www.samsoe.dk
Indbyggere: 3.767

Skattesatser

Kommuneskat (%): 26
Kirkeskat (%): 1,45
Grundskyldspromille: 30,75

Småbørn

Månedstakst Tal i parentes angiver betalingsmåneder pr. år.
Dagpleje: 2423 (12)
Vuggestue: 2423 (12) med kost
Børnehave: 1776 (12) med kost
Pasningsgaranti:
Der tilbydes dagpleje eller integreret institution til de mindste børn

Skolebørn

Skolefritidsordninger: Skolefritidsordninger: Morgenpasning: 450 kr. Eftermiddag: 1199 kr. mdl. Fuld tid: 1495 kr. mdl. i 11 mdr.
Tilbud efter skoletid:
For skolebørn er der skolefritidsordninger til og med 3. klasse. Herefter er der mulighed for daglige fritidsaktiviteter i juniorklub.
Antal kommunale skoler: 1
Antal private- og friskoler: 2
Gymnasier mv.:
Ingen gymnasier

Offentlig transport

Togstationer:
Ingen

Demografi

Tal i parentes angiver gennemsnittet for hele landet
Børn (%): 17 (21)
Unge (%): 4 (9)
Ældre (%): 31 (18)
U. uddannelse (%): 27 (25)
M. videreg. uddannelse (%): 24 (33)

Anden offentlig service

Sygehuse:
Samsø Sygehus

Data er leveret af Bureau 2000. Oplysninger om børnpasning bygger på de seneste oplysninger, kommunen har givet til Bureau 2000.Oplysninger om ændringer i disse forhold vil normalt blive indarbejdet i oversigten senest 14 dage efter, at oplysningerne er modtaget fra kommunen. Eventuelle henvendelser til Bureau 2000: Tlf. 44 66 22 64, fax 44 66 22 75, e-mail: info@bureau2000.dk. Data er senest opdateret Januar 2015.

Hent salgsopstillingen Modtag nyheder om ejendommen

Om ejendommen

Boligtype Landejendom
Boligareal 298 m²
Grundareal
Heraf vej
4.142 m²
0 m²
Erhvervsareal 0 m²
Matrikel / Lejl. nr. Matrikel: 82c, 82a, Nordby by, Nordby
Ejendomsværdi 1.750.000 DKK
Grundværdi 220.700 DKK
Hent salgsopstillingen 124 downloads

Lån fra 5% - uden om banken

Står din bank i vejen for købet af din drømmebolig, så kontakt UdenomBanken.


Beregn og lån Sponsoreret indhold

Auktion

Ugedag Tirsdag
Dato 14. nov 2017
Tidspunkt 10:30
Retskreds Århus
Auktionssted
Retten i Århus, Retssal K1
Kannikegade 16
8000 Århus C
T: 99 68 78 05
E: foged.arh@domstol.dk
W: Retten i Århus
08.30-15.00
AS-Nr 20-104/2017
Auktionsnr. 2
Annonceret i Statstidende 05. okt 2017
Størstebeløb 81.908 DKK

Advokat

Jan Heuckendorff
Advokat Jan Heuckendorff
CO Advokatfirmaet Rödstenen
Adresse Dalgas Avenue 42
8100 Århus C
Telefon 86121999
Journalnr. 15489

Information om fremvisning

Fremvisning af ejendommen vil ske torsdag den 09.11.2017 kl. 11.00 efter forudgående tilmelding til advokatsekretær Anette Mariager på tlf. 8612 1999, eller e-mail am@rodstenen.dk senest dagen før kl. 12.00.

Er der ingen tilmeldte, vil der ikke være nogen fremvisning.

Auktionsdokumenterne kan efterses hos rekvirenten eller Retten i Århus, Retssal K1 med henvisning til As nr. 20-104/2017

Til potentielle købere

kr.
kr.
kr.
Modtag nyheder vedr. auktionen

Ejendommens historik

Salgshistorik

Dato Pris
19-09-92 236.887 DKK
19-09-92 263.112 DKK

Udbudshistorik

Dato Dage Pris

Solgt på vejen

Se tidligere solgte på vejen her →