Hedegårdsvej 59 - 7755 Bedsted Thy 732 klik


BEMÆRK!
Ny auktion.
Højeste bud på 1. auktion: Under særskilt auktion kr. 10.000/samlet auktion kr. 3.500.000 (blev opråbt samlet med Hedegårdsvej 48, 50 og 52).


"Privat institutions- og serviceejendom"

Ejendommen opråbes både særskilt og samlet med ejendommene beliggende Hede­gårdsvej 48, Hedegårdsvej 50 og Hedegårdsvej 52, 7755 Bedsted Thy.

Såfremt ejendommene sælges ved samlet opråb, sker fordelingen af budsummen i hen­hold til ejendommenes henholdsvise ejendomsvurderinger.

Det anslåede underskud på panthaverregnskabet, jfr. auktionsvilkårenes pkt. 6 B, punkt 8, betales fuldt ud af auktionskøber som en del af størstebeløbet, idet en evt. reduktion af underskud på panthaverregnskabet tilfalder panthaverne i prioritetsrækkefølge, alternativt konkursboet.
Auktionsvilkårene er således fraveget på dette punkt, jfr. de fortrykte auktionsvilkår pkt. 10-11.

Tinglyst areal 34.552 m², heraf vej 235 m².

Areal ifølge tingbogen er 34.552 m², heraf vej 235 m².

Ejendommen blev indtil juli 2016 benyttet som efterskole og består jf. BBR af 13 bygninger.

Bygning 1: Bygningsareal 862 m², edb-lokale, klasselokale m.v.

Bygning 2: Bygningsareal 150 m²(430 m² erhvervsareal), tekøkken, toilet, bad, værelser m.v.

Bygning 3: Bygningsareal 140 m², redskabsrum, redskabshus.

Bygning 4: Bygningsareal 234 m².

Bygning 5: Bygningsareal 351 m².

Bygning 7: Bygningsareal 425 m², motorlæremaskinrum og materialelager.

Bygning 8: Bygningsareal 441 m².

Bygning 9: Bygningsareal 693 m², værelsesfløj.

Bygning 10: Bygningsareal 148 m², redskabsrum.

Bygning 11: Bygningsareal 1.022 m² (1.022 m² erhvervsareal, kælder 98 m²), idrætshal.

Bygning 12: Bygningsareal 316 m², mellembygning, 6 rum, 7 toiletter.

Bygning 13: Bygningsareal 32 m², bygning til Stokeranlæg (pillefyr).

Bygning 14: Bygningsareal 89 m², redskabs- og vareindleveringsrum.

På nær bygning 7, beregnet til motorlære m.v., ses den øvrige bygningsmasse at være sammenbygget, og de enkelte bygninger, jf. BBR, fremtræder derfor ikke tydeligt opdelt. Dette som konsekvens af at skolen er ud- og tilbygget i flere omgange. Stort set hele skolen er udført i klassiske røde mursten samt rødt tegltag – på nær dog idrætshallen samt bygningen til metalsløjd, der ses udført med bølgeeternittag.

Ejendommen opvarmes med eget pillefyr, og der er tilhørende silo.

Bygningen er generelt indrettet til fuld efterskoledrift og indeholder blandt andet:

Stort industrikøkken med alt nødvendigt udstyr, f.eks. køle-/fryserum, spisesal, undervisningslokaler, herunder f.eks. fysiklokale og mulislokaler, foredragssal, mødelokaler, kontorer, træningslokale, teaterlokale m.v.

Skolen er indrettet til ca. 120 overnattende elever, indrettet på 2- eller 3-mands værelser.

Indvendigt fremtræder skolen fortrinsvis med fritlagte murstensvægge samt fliser eller filttæppe på gulvene.

Den generelle vedligeholdelsesstand er fornuftig, men blandt andet en del vinduer ses at være udskiftningsmodne eller have behov for renovering.

Auktionskøber gøres særlig opmærksom på, at ejendommen sælges som beset og uden nogen form for ansvar for forurening, fejl og mangler.

Opmærksomheden henledes på, at beskrivelsen i et vist omfang baserer sig på offentlige registre, herunder tingbog, BBR-ejermeddelelse og ejendomsdatarapport, hvorfor der tages forbehold for oplysningerne.

Potentielle auktionskøbere opfordres til selv at foretage de fornødne undersøgelser vedrørende ejendommens forhold.

Læs mere
Solens placering

Vand

Kortet herunder viser, hvor der er risiko for oversvømmelse under et voldsomt skybrud. Dvs. at det viser områder, der er uden afløb, og som ligger lavere end det omkringliggende terræn.

0,1 - 0,9m
1 - 1,9m
2 - 2,9m
3 - 3,9m
4 - 4,9m
< 5m

Data fra Geodatastyrelsen, DHM, WMS-tjeneste. Læs mere her.

Kommuneinformation - Thisted

Kommunen

Tlf.: 99 17 17 17
Web: www.thisted.dk
Indbyggere: 44.230

Skattesatser

Kommuneskat (%): 25,5
Kirkeskat (%): 1,28
Grundskyldspromille: 23,75

Småbørn

Månedstakst Tal i parentes angiver betalingsmåneder pr. år.
Dagpleje: 2495 (11)
Vuggestue: 3266 (11) med kost
Børnehave: 2090 (11) med kost-1684 mb uden kost
Pasningsgaranti:
Der er pasningsgarantien, men ikke garanti for en plads i et bestemt dagtilbud. Dagplejen benyttes til at opfylde pasningsgarantien.

Skolebørn

Skolefritidsordninger: Skolefritidsordninger: Morgen : 648 kr. mdl. i 11 mdr. Eftermiddag: 988 kr. Fuld tid: 1248 kr. mdl.
Tilbud efter skoletid:
For skolebørn er der skolefritidsordninger til og med 3. klasse. Herefter er der mulighed for juniorklubber
Antal kommunale skoler: 17
Antal private- og friskoler: 10
Gymnasier mv.:
Thisted Gymnasium og HF-Kursus

Offentlig transport

Togstationer:
Thisted, Sjørring, Snedsted, Bedsted Hurup, Hørdum og Ydby Station (regionaltog)

Demografi

Tal i parentes angiver gennemsnittet for hele landet
Børn (%): 21 (21)
Unge (%): 8 (9)
Ældre (%): 21 (18)
U. uddannelse (%): 30 (25)
M. videreg. uddannelse (%): 20 (33)

Anden offentlig service

Sygehuse:
Thisted Sygehus

Data er leveret af Bureau 2000. Oplysninger om børnpasning bygger på de seneste oplysninger, kommunen har givet til Bureau 2000.Oplysninger om ændringer i disse forhold vil normalt blive indarbejdet i oversigten senest 14 dage efter, at oplysningerne er modtaget fra kommunen. Eventuelle henvendelser til Bureau 2000: Tlf. 44 66 22 64, fax 44 66 22 75, e-mail: info@bureau2000.dk. Data er senest opdateret Januar 2015.

Hent salgsopstillingen Modtag nyheder om ejendommen

Om ejendommen

Boligtype Erhverv
Boligareal 0 m²
Grundareal
Heraf vej
34.552 m²
235 m²
Erhvervsareal 4.904 m²
Matrikel / Lejl. nr. Matrikel: 13b, Hvidbjerg by, Hvidbjerg
Ejendomsværdi 12.300.000 DKK
Grundværdi 323.600 DKK
Hent salgsopstillingen 58 downloads

Lån fra 5% - uden om banken

Står din bank i vejen for købet af din drømmebolig, så kontakt UdenomBanken.


Beregn og lån Sponsoreret indhold

Auktion

Ugedag Tirsdag
Dato 08. aug 2017
Tidspunkt 09:30
Retskreds Holstebro, Afd.kontoret i Thisted
Auktionssted
Fogedretten i Holstebro, Afd.kontoret i Thisted
Skovgade 30
7700 Thisted
T: 99 68 54 00
E: holstebro@domstol.dk
W: Fogedretten i Holstebro, Afd.kontoret i Thisted
8.30-15.00
AS-Nr 10B-87/2017
Auktionsnr. 2
Annonceret i Statstidende 08. jul 2017
Størstebeløb 458.252 DKK

Advokat

Advokat Esben Bjerregård
CO Fredericia Advokaterne
Adresse Høgevej 4
7000 Fredericia
Telefon 75922800
Journalnr. 03-114-041108/eb/uht

Information om fremvisning

Kontakt rekvirenten

Auktionsdokumenterne kan efterses hos rekvirenten eller Fogedretten i Holstebro, Afd.kontoret i Thisted med henvisning til As nr. 10B-87/2017

Til potentielle købere

kr.
kr.
kr.
Modtag nyheder vedr. auktionen