Hedegårdsvej 52 - 7755 Bedsted Thy 190 klik


BEMÆRK!
Ny auktion.
Højeste bud på 1. auktion: Under særskilt auktion intet bud/samlet auktion kr. 3.500.000, (blev opråbt samlet med Hedegårdsvej 48, 50 og 59).

Ejendommen opråbes både særskilt og samlet med ejendommene beliggende Hede­gårdsvej 48, Hedegårdsvej 50 og Hedegårdsvej 59, 7755 Bedsted Thy.

Såfremt ejendommene sælges ved samlet opråb, sker fordelingen af budsummen i hen­hold til ejendommenes henholdsvise ejendomsvurderinger.

Det anslåede underskud på panthaverregnskabet, jfr. auktionsvilkårenes pkt. 6 B, punkt 8, betales fuldt ud af auktionskøber som en del af størstebeløbet, idet en evt. reduktion af underskud på panthaverregnskabet tilfalder panthaverne i prioritetsrækkefølge, alternativt konkursboet.
Auktionsvilkårene er således fraveget på dette punkt, jfr. de fortrykte auktionsvilkår pkt. 10-11.

Tinglyst areal 1.000 m², heraf vej 0 m².

Areal ifølge tingbogen er 1.000 m², heraf vej 0 m².

Ejendommen var indtil skolens lukning i juli 2016 benyttet som lærerbolig til brug for skolens ansatte.

Der er tale om et vinkelhus udført i brune mursten med indbygget carport/garage. Jf. BBR udgør det samlede bygningsareal 152 m². Ejendommen opvarmes via eget oliefyr.

Huset er udført med tag i brune eternittagplader.

Døre og vinduer fremstår oprindelige, og renovering må påregnes.

Hele huset er udført med listelofter. Der er opvarmning via radiatorer henholdsvis gulvvarme. Funktionaliteten af gulvvarmen er ikke rekvirenten bekendt.

Huset indeholder baggang med klinkegulv, håndvask samt oliefyr, mindre toilet samt viktualierum.

Køkken er udført med linoleumsgulv. Køkkenelementerne er af ældre dato udført i grønt finér.

Vinkelstue med brændeovn, der umiddelbart fremstår defekt. Betongulv med tæpper samt vægge delvist i synlige mursten, dels savsmuldstapet. Køber gøres opmærksom på, at en mindre del af stuegulvet har været hugget op på grund af utæt vandrør.

Fordelingsgang/entré: Badeværelse med badekar, al sanitet i grønt keramik samt gule/brune klinker på vægge og gulv. Adgang til hvad der formodes at være tidligere sauna, der fremstår uden væg- og loftsbeklædning.

3 værelser alle med gulvtæppe og savsmuldstapet på væggene.

Derudover lille tilbygning i forlængelse af garage med adgang via baggangen. Indeholder et lille værelse samt mellemgang. Den murede skorsten befinder sig i rummet, og der ses at være en del opfugtning af stenene. Dette kan muligvis stamme fra en utæt inddækning ved skorstenen. Jf. BBR er carportens areal på 40 m², opført i 1982.

Auktionskøber gøres særlig opmærksom på, at ejendommen sælges som beset og uden nogen form for ansvar for forurening, fejl og mangler.

Opmærksomheden henledes på, at beskrivelsen i et vist omfang baserer sig på offentlige registre, herunder tingbog, BBR-ejermeddelelse og ejendomsdatarapport, hvorfor der tages forbehold for oplysningerne.

Potentielle auktionskøbere opfordres til selv at foretage de fornødne undersøgelser vedrørende ejendommens forhold.

Læs mere
Solens placering

Vand

Kortet herunder viser, hvor der er risiko for oversvømmelse under et voldsomt skybrud. Dvs. at det viser områder, der er uden afløb, og som ligger lavere end det omkringliggende terræn.

0,1 - 0,9m
1 - 1,9m
2 - 2,9m
3 - 3,9m
4 - 4,9m
< 5m

Data fra Geodatastyrelsen, DHM, WMS-tjeneste. Læs mere her.

Kommuneinformation - Thisted

Kommunen

Tlf.: 99 17 17 17
Web: www.thisted.dk
Indbyggere: 44.230

Skattesatser

Kommuneskat (%): 25,5
Kirkeskat (%): 1,28
Grundskyldspromille: 23,75

Småbørn

Månedstakst Tal i parentes angiver betalingsmåneder pr. år.
Dagpleje: 2495 (11)
Vuggestue: 3266 (11) med kost
Børnehave: 2090 (11) med kost-1684 mb uden kost
Pasningsgaranti:
Der er pasningsgarantien, men ikke garanti for en plads i et bestemt dagtilbud. Dagplejen benyttes til at opfylde pasningsgarantien.

Skolebørn

Skolefritidsordninger: Skolefritidsordninger: Morgen : 648 kr. mdl. i 11 mdr. Eftermiddag: 988 kr. Fuld tid: 1248 kr. mdl.
Tilbud efter skoletid:
For skolebørn er der skolefritidsordninger til og med 3. klasse. Herefter er der mulighed for juniorklubber
Antal kommunale skoler: 17
Antal private- og friskoler: 10
Gymnasier mv.:
Thisted Gymnasium og HF-Kursus

Offentlig transport

Togstationer:
Thisted, Sjørring, Snedsted, Bedsted Hurup, Hørdum og Ydby Station (regionaltog)

Demografi

Tal i parentes angiver gennemsnittet for hele landet
Børn (%): 21 (21)
Unge (%): 8 (9)
Ældre (%): 21 (18)
U. uddannelse (%): 30 (25)
M. videreg. uddannelse (%): 20 (33)

Anden offentlig service

Sygehuse:
Thisted Sygehus

Data er leveret af Bureau 2000. Oplysninger om børnpasning bygger på de seneste oplysninger, kommunen har givet til Bureau 2000.Oplysninger om ændringer i disse forhold vil normalt blive indarbejdet i oversigten senest 14 dage efter, at oplysningerne er modtaget fra kommunen. Eventuelle henvendelser til Bureau 2000: Tlf. 44 66 22 64, fax 44 66 22 75, e-mail: info@bureau2000.dk. Data er senest opdateret Januar 2015.

Der er desværre ikke nok data i omådet til at vise en graf. Vi beklager!

Se mere statistik

Alle tal og grafer er hentet fra Realkreditrådets opgørelser over boligsalg i Danmark. Der offentliggøres ikke m2-priser på postnummer- og kommuneniveau, hvis de bagvedliggende handler er færre end 5 pr. kvartal. Det er derfor i visse tilfælde ikke muligt at vise statistik over udviklingen i salgspriserne i portnummeret.
Hent salgsopstillingen Modtag nyheder om ejendommen

Om ejendommen

Boligtype Villa
Boligareal 152 m²
Grundareal
Heraf vej
1.000 m²
0 m²
Erhvervsareal 0 m²
Matrikel / Lejl. nr. Matrikel: 1n, Hvidbjerg by, Hvidbjerg
Ejendomsværdi 400.000 DKK
Grundværdi 102.800 DKK
Hent salgsopstillingen 19 downloads

Lån fra 5% - uden om banken

Står din bank i vejen for købet af din drømmebolig, så kontakt UdenomBanken.


Beregn og lån Sponsoreret indhold

Auktion

Ugedag Tirsdag
Dato 08. aug 2017
Tidspunkt 09:30
Retskreds Holstebro, Afd.kontoret i Thisted
Auktionssted
Fogedretten i Holstebro, Afd.kontoret i Thisted
Skovgade 30
7700 Thisted
T: 99 68 54 00
E: holstebro@domstol.dk
W: Fogedretten i Holstebro, Afd.kontoret i Thisted
8.30-15.00
AS-Nr 10B-91/2017
Auktionsnr. 2
Annonceret i Statstidende 08. jul 2017
Størstebeløb 70.909 DKK

Advokat

Advokat Esben Bjerregård
CO Fredericia Advokaterne
Adresse Høgevej 4
7000 Fredericia
Telefon 75922800
Journalnr. 03-114-041110/eb/uth

Information om fremvisning

Kontakt rekvirenten

Auktionsdokumenterne kan efterses hos rekvirenten eller Fogedretten i Holstebro, Afd.kontoret i Thisted med henvisning til As nr. 10B-91/2017

Til potentielle købere

kr.
kr.
kr.
Modtag nyheder vedr. auktionen

Ejendommens historik

Salgshistorik

Ingen registrerede salg siden 1992

Udbudshistorik

Ingen registrerede udbud siden 2007

Solgt på vejen

Se tidligere solgte på vejen her →