Laursensvej 2 - 8970 Havndal 189 klik


Udlejet til Fitness Fabrikken - lejekontrakt i salgsopstillingen.

BEMÆRK!
Ny auktion.
Bud på 1. auktion:
Opråb med respekt af samtlige byrder kr. 60.000.
Opråb uden de 2 bestemmelser forkøbsret/uopsigelighed i lejekontrakten kr. 240.000.

Forslag til særlige vilkår iflg. auktionsvilkårenes pkt. 10 og 11: Alternativt opråb f.s.v. ang. forkøbsret/uopsigelighed i lejekontrakten.

Tinglyst areal 5.000 m², heraf vej 0 m².

Ejendommen er ifølge BBR-ejermeddelelse en erhvervsejendom opført i 1963 i letbeton (lette bloksten, gasbeton). Tagdækning: Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifereternit). Bebygget areal 1.061 m², samlet erhvervsareal 1.61 m². Varmeinstallation: fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg).

Ejendommen er p.t. indrettet til fitnesscenter og udlejet til Fitness fabrikken – lejekontrakt vedhæftet salgsopstilling.

Ejendommen indeholder indgangsparti med klinker på gulv, stort rum med trægulv (kantine), køkken med trægulv, toilet med forgang, gang med trægulv med udgang til 3 rum/kontoret med trægulv, baderum + toilet (kvinder), baderum + toilet (mænd) – begge med klinkegulv, stort lokale med malet trægulv, receptionsområde med trægulv, depotrum, handicaptoilet, stort fitnessrum med malet betongulv, stort lokale med trægulv, med lille scene, mindre holdrum med malet betongulv, stort lokale uden varme og med betongulv, depotrum, fyrrum

Hårde hvidevarer i køkken: Constructa bordkomfur og indbygningsovn, Gram køleskab.

Der tages forbehold for tilstedeværelse af de pågældende hårde hvidevarer, deres funktionsdygtighed samt tredjemandsrettigheder.

Det præciseres, at ovennævnte oplysninger delvis er baseret på udskrift af BBR-meddelelsen samt tingbogen, hvorfor der ikke kan indestås for oplysningernes rigtighed.

Registrering af BBR skal beskrive de faktiske forhold. Udskriften er således ikke bevis for, at gældende love og bestemmelser er overholdt.

Lov om fortrydelsesret ved køb af fast ejendom gælder ikke på tvangsauktion, og en køber på tvangsauktion er således bundet af sit bud. Der er ikke udarbejdet tilstandsrapport vedrørende ejendommen, og en køber må acceptere at overtage ejendommen, således som den er og forefindes, uden at kunne gøre ansvar for fejl og mangler gældende over or fogeden, rekvirenten eller dennes repræsentant. Hvorvidt der kan gøres ansvar gældende over or andre, beror på lovgivningens almindelige regler.

Det bemærkes endvidere, at auktionskøber selv skal drage omsorg for rettidig betaling af alle terminsydelser, ejendomsskatter m.v., der har rettidig betalingsdag efter auktionens afholdelse. Dette gælder uanset, om auktionskøber modtager opkrævningskort eller ej.

Læs mere
Solens placering

Vand

Kortet herunder viser, hvor der er risiko for oversvømmelse under et voldsomt skybrud. Dvs. at det viser områder, der er uden afløb, og som ligger lavere end det omkringliggende terræn.

0,1 - 0,9m
1 - 1,9m
2 - 2,9m
3 - 3,9m
4 - 4,9m
< 5m

Data fra Geodatastyrelsen, DHM, WMS-tjeneste. Læs mere her.

Kommuneinformation - Randers

Kommunen

Tlf.: 89 15 15 15
Web: www.randers.dk
Indbyggere: 96.343

Skattesatser

Kommuneskat (%): 25,6
Kirkeskat (%): 0,89
Grundskyldspromille: 27,93

Småbørn

Månedstakst Tal i parentes angiver betalingsmåneder pr. år.
Dagpleje: 2178 (12)
Vuggestue: 2601 (12) med kost-2102 (12) uden kost
Børnehave: 1897 (12) med kost-1398 (12) uden kost
Pasningsgaranti:
Efter barsel er der tilbud om en plads i dagpleje eller vuggestue

Skolebørn

Skolefritidsordninger: Skolefritidsordninger: 1731 kr. mdl. i 11 mdr. for en fuldtidsplads. 538 kr. for morgenpasning. Ferietilbud incl. morgen: 829 kr. Fritidshjem: 1112 kr. mdl.
Tilbud efter skoletid:
For skolebørn er der mulighed for daglige fritidsaktiviteter i skolefritidsordninger til og med 3. klasse. Herefter er der tilbud om fritidsklubber.
Antal kommunale skoler: 25
Antal private- og friskoler: 7
Gymnasier mv.:
Amtsgymnasiet i Paderup, Randers Statsskole

Offentlig transport

Togstationer:
Randers, Langå Station (IC, regionaltog)

Demografi

Tal i parentes angiver gennemsnittet for hele landet
Børn (%): 21 (21)
Unge (%): 9 (9)
Ældre (%): 19 (18)
U. uddannelse (%): 26 (25)
M. videreg. uddannelse (%): 26 (33)

Anden offentlig service

Sygehuse:
Randers Centralsygehus

Data er leveret af Bureau 2000. Oplysninger om børnpasning bygger på de seneste oplysninger, kommunen har givet til Bureau 2000.Oplysninger om ændringer i disse forhold vil normalt blive indarbejdet i oversigten senest 14 dage efter, at oplysningerne er modtaget fra kommunen. Eventuelle henvendelser til Bureau 2000: Tlf. 44 66 22 64, fax 44 66 22 75, e-mail: info@bureau2000.dk. Data er senest opdateret Januar 2015.

Hent salgsopstillingen Modtag nyheder om ejendommen

Om ejendommen

Boligtype Erhverv
Boligareal 0 m²
Grundareal
Heraf vej
5.000 m²
0 m²
Erhvervsareal 1.061 m²
Matrikel / Lejl. nr. Matrikel: 9ac, Udbyover By, Udbyneder
Ejendomsværdi 740.000 DKK
Grundværdi 200.000 DKK
Hent salgsopstillingen 35 downloads

Lån fra 5% - uden om banken

Står din bank i vejen for købet af din drømmebolig, så kontakt UdenomBanken.


Beregn og lån Sponsoreret indhold

Auktion

Ugedag Onsdag
Dato 09. aug 2017
Tidspunkt 11:00
Retskreds Randers
Auktionssted
Retten i Randers, Retssal F
Nørregade 1
8900 Randers C
T: 86 43 70 00
E: foged.ran@domstol.dk
W: Retten i Randers
08.30-15.00
AS-Nr 54-37/2017
Auktionsnr. 2
Annonceret i Statstidende 08. jul 2017
Størstebeløb 76.902 DKK

Advokat

Carsten C. Jensen
Advokat Carsten C. Jensen
CO Lou Advokatfirma
Adresse Østergrave 4
8900 Randers C
Telefon 70300500
Journalnr. 13-82954

Information om fremvisning

Kontakt rekvirenten

Auktionsdokumenterne kan efterses hos rekvirenten eller Retten i Randers, Retssal F med henvisning til As nr. 54-37/2017

Til potentielle købere

kr.
kr.
kr.
Modtag nyheder vedr. auktionen