Ryesgade 54, st. -3 - 2100 København Ø 1223 klik


Bemærk at der er tale om en misligholdelsesauktion, da køberen efter 2. auktion ikke har opfyldt sine forpligtelser. Erhvervsandelen sættes således på en ny og eneste auktion (misligholdelsesauktion) for køberens risiko.

Der gøres særskilt opmærksomt på at størstebeløbet skal afholdes ud over købesummen.

Beløb placeret i kolonne 4 samt størstebeløbet forfalder til betaling straks efter auktionen den 7. juli 2017.

Ejendommen er en andel til erhverv.
Den i annoncen angivet ejendomsværdi er for hele andelsboligforeningens ejendom.

Misligholdelsesauktion.

Erhvervsandel på 121 m² ifølge BBR. Andel nr. 3 i A/B Ryesgade 54/Lundingsgade 8-12.

Andelen er centralt beliggende på Østerbro tæt på caféer og Søerne. Andelen har tidligere været anvendt som advokatkontor, men har med de store facadevinduer også udstillingsmuligheder. Andelen er inddelt med salgslokale med en disk, et baglokale med egen indgang samt et kontor. Desuden indeholder andelen thekøkken og toilet.

Månedlige udgifter til andelsboligforeningen, jf. administratorbesvarelsen i bilag 9:

Boligafgift kr. 5.376,53 pr. måned

Á conto varme kr. 924,60 pr. måned

Andelsprisen i henhold til andelskronen i foreningens årsrapport for 2016 er kr. 1.651.040,00.

Andelsboligforeningens ejendomme består af matr. nr. 2380 og 2381 Udenbys Klædebo Kvarter, København. Matr. nr. 2381 har et areal af 325 m² og matr. nr. 2380 har et areal af 345 m², tingbogen.

Ejendommene opvarmes med fjernvarme/blokvarme. Ydermurene består af mursten og tagdækningen er tagpap.

Den i annoncen angivet ejendomsværdi er for hele andelsboligforeningens ejendom.

Særlige bemærkninger:

Bestyrelsen i andelsforeningen skal godkende den nye andelshaver i henhold til foreningens vedtægter og i henhold til lov om andelsboligforeninger mv.

Bestyrelsen i andelsboligforeningen skal også godkende, hvad erhvervsandelen skal anvendes til. Som udgangspunkt kan bestyrelsen kun godkende samme type erhverv som det nuværende, dvs. liberalt erhverv (kontor).

Det bemærkes derfor, at hammerslag er betinget af bestyrelsens godkendelse af auktionskøber, hvorfor brugsret til erhvervsandelen bortauktioneres med forbehold for bestyrelsens godkendelse.

Det bemærkes, at auktionskøber skal betale et gebyr på kr. 9.000 inkl. moms til administrator i forbindelse med udarbejdelse af overdragelsesdokumenterne. Endvidere skal auktionskøber betale for eventuelt VVS- og el-tjek. Ligesom auktionskøber skal afholde eventuelle udgifter til udbedring af forhold i forbindelse med VVS- og el-tjek. Dette skal betales ud over budsummen og størstebeløbet. Der henvises desuden i sin helhed til administratorbesvarelsen i bilag 9.

Rekvirenten henleder opmærksomheden på at ejendommen beskrivelse i et vist omfang er baseret på offentlige registre, som kan indeholde fejl. Hverken fogedretten eller rekvirenten kan drages til ansvar for sådanne fejl. Endvidere fraskriver rekvirenten, fogedretten og panthaverne sig enhver mangel i forbindelse med solgte, idet rekvirenten er et konkursbo, som ikke har beboet ejendommen.

Læs mere
Solens placering

Vand

Kortet herunder viser, hvor der er risiko for oversvømmelse under et voldsomt skybrud. Dvs. at det viser områder, der er uden afløb, og som ligger lavere end det omkringliggende terræn.

0,1 - 0,9m
1 - 1,9m
2 - 2,9m
3 - 3,9m
4 - 4,9m
< 5m

Data fra Geodatastyrelsen, DHM, WMS-tjeneste. Læs mere her.

Kommuneinformation - København

Kommunen

Tlf.: 33 66 33 66
Web: www.kk.dk
Indbyggere: 569.557

Skattesatser

Kommuneskat (%): 23,8
Kirkeskat (%): 0,8
Grundskyldspromille: 34

Småbørn

Månedstakst Tal i parentes angiver betalingsmåneder pr. år.
Dagpleje: 3308 (12)
Vuggestue: 3361 (12) med kost-2774 (12) uden kost
Børnehave: 2405 (12) med kost-1804 (12) uden kost
Pasningsgaranti:
Efter barsel kan man vælge mellem dagpleje og vuggestue

Skolebørn

Skolefritidsordninger: Fritidshjem og kkfo: 1.118 kr. mdl.
Tilbud efter skoletid:
For skolebørn er der mulighed for fritidshjem, fritidshjemsgrupper og fritidsordninger på skolerne til og med 3. klasse. Herefter er der mulighed for daglige fritidsaktiviteter i fritidsklub.
Antal kommunale skoler: 56
Antal private- og friskoler: 53
Gymnasier mv.:
15 gymnasier, HF-institutioner og studenterkurser

Offentlig transport

Togstationer:
København H. og andre stationer, mange S-stationer. 14 Metro-stationer

Demografi

Tal i parentes angiver gennemsnittet for hele landet
Børn (%): 18 (21)
Unge (%): 13 (9)
Ældre (%): 10 (18)
U. uddannelse (%): 24 (25)
M. videreg. uddannelse (%): 46 (33)

Anden offentlig service

Sygehuse:
Rigshospitalet, Bispebjerg Hospital, Amager Hospital

Data er leveret af Bureau 2000. Oplysninger om børnpasning bygger på de seneste oplysninger, kommunen har givet til Bureau 2000.Oplysninger om ændringer i disse forhold vil normalt blive indarbejdet i oversigten senest 14 dage efter, at oplysningerne er modtaget fra kommunen. Eventuelle henvendelser til Bureau 2000: Tlf. 44 66 22 64, fax 44 66 22 75, e-mail: info@bureau2000.dk. Data er senest opdateret Januar 2015.

Lignende boliger

Hent salgsopstillingen Modtag nyheder om ejendommen

Om ejendommen

Boligtype Andelsbolig
Boligareal 0 m²
Grundareal
Heraf vej
0 m²
0 m²
Erhvervsareal 121 m²
Matrikel / Lejl. nr. Matrikel: 2380, 2381 Udenbys Klædebo kvarter, København, Kommunekode 101, Vejkode 6040
Ejendomsværdi 36.500.000 DKK
Grundværdi 4.020.000 DKK
Hent salgsopstillingen 192 downloads

Lån fra 5% - uden om banken

Står din bank i vejen for købet af din drømmebolig, så kontakt UdenomBanken.


Beregn og lån Sponsoreret indhold

Auktion

Ugedag Fredag
Dato 07. jul 2017
Tidspunkt 10:30
Retskreds København
Auktionssted
Københavns Byret, Mødelokale 11
Hestemøllestræde 4, 2. sal
1464 København K
T: 99 68 73 30
E: tvang.kbh@domstol.dk
W: Københavns Byret
08.30-15.00
AS-Nr TV-96/2016
Auktionsnr. Misligholdelsesauktion
Annonceret i Statstidende 09. jun 2017
Størstebeløb 288.836 DKK

Advokat

David Spangholm
Advokat David Spangholm
CO Brockstedt-Kaalund Advokatpartnerselskab
Adresse Göteborg Plads 1
Telefon 44450302
Journalnr. 137822-1

Information om fremvisning

Andelen fremvises den 28. juni 2017 kl. 8:30.

Tilmelding er nødvendig. Tilmelding kan ske til advokat David Spangholm, dsp@bklaw.dk.

Auktionsdokumenterne kan efterses hos rekvirenten eller Københavns Byret, Mødelokale 11 med henvisning til As nr. TV-96/2016

Til potentielle købere

kr.
kr.
kr.
Modtag nyheder vedr. auktionen

Ejendommens historik

Salgshistorik

Ingen registrerede salg siden 1992

Udbudshistorik

Ingen registrerede udbud siden 2007

Solgt på vejen

Se tidligere solgte på vejen her →